„Žijeme v průmyslovém regionu, proto v našem městě věnujeme životnímu prostředí maximální pozornost. Vycházíme samozřejmě z možností, které máme, proto dlouhodobě podporujeme z rozpočtu města kotlíkové dotace, vytváříme podmínky pro čistou dopravu a cyklisty, dbáme na zeleň a hledáme další cesty, jak našemu zatíženému životnímu prostředí pomoci. Častějším čištěním ulic nad běžný rámec se sníží prašnost a eliminuje se znečištění ovzduší vznikající vířením prachových částic,“ uvedl náměstek primátorky Ivo Kaleta s tím, že celkem bude v rámci projektu dvakrát měsíčně čištěno 86 kilometrů místních komunikací v Třinci.

Třinec čistí již několik let většinu komunikací minimálně jednou za měsíc, i když zákon ukládá městům povinnost čistit komunikace pouze třikrát až čtyřikrát za rok. „Díky získané dotaci můžeme čištění provádět od března do listopadu, kdy je prašnost prokazatelně nejvyšší, ještě častěji,“ dodal náměstek. Dotace ve výši 3 483 053 korun pokryje ze 100 procent všech 300 dnů nadlimitního čištění, což představuje celkem 2 585 kilometrů vyčištěných komunikaci a 238 dnů měření.

S nadlimitním čištěním se začalo již letos v dubnu a potrvá se zimní přestávkou až do konce listopadu příštího roku.

Čištění zajišťuje speciální samosběrný zametací stroj se schopností odstraňovat částice PM10 a menší frakce v kombinaci s čištěním tlakovou vodou. Kromě čištění hrazeného z dotace bude nadále probíhat čištění v potřebné intenzitě jako v předchozích letech, tzn. ulice Frýdecká a Nádražní budou čištěny i nadále každý den a některé komunikace v Třinci - Starém Městě jednou týdně.