„Většinou si lidé myslí, že naši zaměstnanci pracují pouze na dobrovolné bázi a že za práci nedostávají mzdu, což není pravda. Zaměstnanci dostávají normálně zaplaceno," uvedla Renáta Zbořilová, která má v Charitě Frýdek-Místek na starosti vztahy s veřejností.

Nezisková organizace vznikla v roce 1996 sloučením Katolické farní charity Místek a Farní charity Frýdek. Původně provozovala ošetřovatelskou službu, ke které se později přidávala další střediska. Jedno z nich sídlí ve Frýdlantu nad Ostravicí „Vznikala podle potřeby společnosti," řekla Renáta Zbořilová s tím, že se organizace stále vyvíjí. „Pomáháme lidem v nouzi bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti nebo náboženskému vyznání," sdělil ředitel organizace Pavel Bužek. Některé služby místní charity jsou placené, jiné zdarma.

Platby klientů však tvoří pouze malou část příjmů. „Jsme financováni vícezdrojově dotacemi ministerstva práce a sociálních věcí, z magistrátu města Frýdek-Místek a z dotací okolních měst a obcí," vyjmenoval ředitel Charity Frýdek-Místek část zdrojů příjmů.

Samozřejmostí jsou také pravidelné sbírky, z nichž nejznámější je pravděpodobně Tříkrálová sbírka, která se koná po celém Česku. „Králové", kteří vybírají do kasiček, se ale v poslední době podle Renáty Zbořilové také setkávají s nepravdou, která se u některých lidí zakořenila v souvislosti s propíranými církevními restitucemi. Někteří lidé odmítají darovat, protože si myslí, že peníze míří církvi. Jak ale upozornila zástupkyně místní charity, výtěžek ze sbírky, který zůstává ve Frýdku-Místku, jde na fungování jednotlivých služeb organizace.

A jak jsou lidé v regionu štědří? „U Tříkrálové sbírky kromě jednoho roku pozorujeme mírný nárůst. Někdy ale přijdou přímo k nám lidé, kteří chtějí darovat. Například jeden pán pravidelně přispívá na Nepál a Sýrii. Letos daroval osm tisíc korun," řekla Renáta Zbořilová.