Pracovníci technických služeb v minulých dnech začali opravovat rezervoár, z něhož přestala vytékat oblíbená pramenitá voda. Hotovo mělo být do konce října, opravy se ale prodlouží objevily se totiž nečekané komplikace.

Voda z trubek rezervoáru v Hájku nevytéká už asi patnáct měsíců, pravděpodobnou příčinou je vadné jílové těsnění mezi skruží studny a korýtkem. Kvůli tomu voda v rezervoáru nestoupá do úrovně trubek, ze kterých by měla vytékat. Lidé si od loňského léta pro tekutinu chodí k potrubí, které ústí pár metrů od rezervoáru.

Navrátit pramen „do starých kolejí" měly práce, které začaly v prvních říjnových dnech. Po odkrytí dlažby v rezervoáru pracovníky ale čekalo nemilé překvapení.

Klid oblíbeného turistického cíle ve frýdecko-místecké části Lískovec nedávno narušily stavební práce. Kdy bude studánka opět bez komplikací přístupná, není jasné.

„Po zahájení prací na výměně jílového těsnění, přesněji při bourání dlažeb a konstrukcí pod dlažbou v altánu kolem pramenní jímky, jsme oproti všem předpokladům narazili na původní kamennou dlažbu skládající se z opracovaných kamenných bloků paprskovitě uložených kolem vlastní studny. Vzhledem k tomu, že na této dlažbě je z části postaven altán, ji nemůžeme vybourat a provést opravu jílového těsnění podle projektové dokumentace," popsal náměstek primátora Jiří Kajzar s tím, že projektant při jejím zpracování vycházel z podkladů původního majitele, tedy Římskokatolické farnosti. Ta městu rezervoár loni darovala. „V podkladech, které město od farnosti obdrželo při převodu rezervoáru, tato skutečnost uvedena nebyla," upřesnil náměstek.

Projektant proto navrhl alternativní řešení. „Spočívá v injektáži podloží pod původní kamennou dlažbou a zatmelení spár mezi kamennými bloky," vysvětlila mluvčí magistrátu Jana Matějíková.

V současné době město podle Kajzara hledá firmu, která ovládá patřičnou technologii pro tento druh prací.

„Opravy rezervoáru pramene v Hájku se tedy o nějakou dobu prodlouží. Přesný termín ukončení prací nelze nyní, a to ani s ohledem na počasí, určit," dodal náměstek.

Přestože je voda podle posledních rozborů pitná, její milovníci by se bez ní měli ještě obejít. Stavební práce ji totiž znečistily, a město proto tekutinu nedoporučuje pít.