Letošní úpravy zeleně se týkají například sídlišť Nad Lipinou, Růžový pahorek, Riviera, Anenská a Kolaříkovo. Sázet se budou převážně javory, okrasné slivoně, lísky, duby, liliovníky a okrasné jabloně.

Asi čtyřicítka nových ovocných stromů bude vysazena v sadu u frýdeckého zámku, který se nachází mezi parky Pod Zámkem a Jižní svahy. Pracovníci technických služeb tam vysadí především krajové odrůdy jabloní, ale také třešně, hrušně, slivoně, jeřáby, kdoulovce, mišpule a kaštanovník.

„Kromě stromů však děláme i výsadbu keřových skupin. Díky ní letos vznikne něco jako ochranný plášť hluku a prachu v části Beskydské ulice. Zaměstnanci provozu Zeleň vysázejí šest set keřů na svahu v lokalitě mezi ulicemi 17. listopadu a Beskydská," řekl předseda představenstva technických služeb Jaromír Kohut s tím, že pracovníci zmíněnou, roky zanedbanou a zarostlou část postupně pročistili, z neupravených ploch odstranili náletové dřeviny, upravili svah a odstranili pařezy.

„Nyní tam vysází druhy keřů vhodných do volné krajiny, jakými jsou hlohy, trnky, brsleny a kaliny. Keře plní nejen estetickou funkci, ale hlavně také budou sloužit jako útočiště pro ptactvo. Jednak poskytují dobré zázemí k uhnízdění a zároveň jejich plody poslouží jako potrava," doplnil Jaromír Kohut.

Další vysazené keře nahradí nepřístupné a špatně udržované plochy trávníků v ulicích J. Božana a M. Chasáka. Keře budou doplněny v parku Jižní svahy, v Janáčkově parku a v ulici Pionýrů. Sázejí se tam především tavolníky, skalníky, přísavníky, dřišťály, svídy, zlaté deště a kdoulovce.

Při zakládání nové keřové výsadby je nutné plochu nejdříve chemicky ošetřit a zbavit nežádoucího porostu. Po odstranění stařiny se založí záhon nakopáním a kultivací. Poté se provede samotná výsadba se zálivkou a hnojením, nakonec přijde na řadu mulčování.

Podobně se postupuje i při zakládání květinových záhonů. „Právě jsme dokončili přesun původního kruhového květinového záhonu u bývalého autobusového stanoviště. Bývají na něm letničky. Nově jsme jej umístili blíže k Hlavní ulici, aby byl více na očích a mohlo se jím potěšit více občanů. Je osázen dvouletkami a cibulovinami. Naproti němu přes cestu jsme založili zcela nový záhon, který budou zdobit trvalky a také cibuloviny," uzavřel Kohut.