Splňuje tedy požadavky pro pitnou vodu, v rozsahu zjišťovaných mikrobiologických a chemických ukazatelů.