S nápadem vydat publikaci o historii Prašivé přišel současný chatař Martin Stiller, který oslovil faráře Marka Kozáka, zda by se na tvorbě knihy chtěl také podílet.

„Ten ihned souhlasil, a tak jsme společně dále kontaktovali Muzeum Těšínska, zda by šlo využít jejich materiály z knihy, která vyšla v roce 2011 při příležitosti 90 let od vzniku chaty na Prašivé. Slovo dalo slovo a spolupráce těchto tří subjektů (KČT odbor Beskydy – chata Prašivá, Farnost Dobrá a Muzeum Těšínska) byla zahájena,“ uvedl Martin Stiller s tím, že od počátku vzniku této publikace byla myšlenka benefice a to tak, že veškerý výtěžek z prodeje této knížky bude věnován na obnovu horské chaty Prašivá a údržbu kostelíka na Prašivé.

Jedná se o druhé, přepracované a rozšířené vydání publikace, kterou poprvé vydalo Muzeum Těšínska v roce 2011 u příležitosti tehdejšího 90. výročí chaty na Prašivé.

Výzkum v archivech v Česku i v Polsku 

„Historická pojednání v knize o osídlení, dějinách kostela i chaty vznikly na základě výzkumu v několika archivech a paměťových institucích, jen výběrově jmenujme Zemský archiv v Opavě, Státní okresní archiv Frýdek-Místek či Státní archiv v polském Těšíně. Navzdory skutečnosti, že se jedná o populárně-vědné dílo, jsou zde publikována ověřená fakta vycházející z heuristiky pramenů,“ popsal Stiller a dodal, že garantem je historik David Pindur z Muzea Těšínska, jenž byl také hlavním redaktorem druhého vydání knihy. „V nynějším druhém vydání je publikována řada historické ikonografie nejen z paměťových institucí ale i ze sbírek soukromých sběratelů.“

Publikace je rozdělena do několika tematických celků. Čtenář se postupně seznámí s geografickými a přírodovědeckými informace vztahujícími se k vlastní Prašivé a jejímu beskydskému okolí, dále projde nástinem problematiky osidlování této části Beskyd, valašské a pasekářské kolonizace, hraničních sporů mezi frýdeckým a těšínským panstvím, dějinami věhlasného poutního kostela sv. Antonína Paduánského na Prašivé a samozřejmě se seznámí především s počátky a historií vlastní turistické chaty. Samostatná sekce v závěru knihy je věnována ojedinělému dobrovolnickému projektu „Vzkříšení horské chaty Prašivá“ pod vedením chataře Martina Stillera s cílem zachránit tento chátrající objekt.

Podívejte se na akci paraglidistů na Prašivé v roce 2017

Fotogalerie: Paraglidisti na Prašivé

„Hlavní text knihy vznikl díky analýze řady dosud nepublikovaných archivních pramenů. Pro laického čtenáře zde může být objevných informací celá řada. Třeba ta, že vrchol Malé Prašivé s turistickou chatou a kostelem se v letech 1938 až 1939 nacházel na území Polska a po tom až do roku 1945 nacistické Německé říše, což bylo tehdejší českou společností vnímáno velmi bolestně,“ poznamenal historik David Pindur.

Publikace je výjimečná tím, že zpracovává z různých úhlů pohledu historii jednoho beskydského kopce. Nejen dějiny chaty či poutního místa. „Výjimečná je také tím, že vznikla spoluprací historiků, přírodovědců s osobami z KČT a Římskokatolické farnosti Dobrá. Představuje tedy jakousi ideální formu spolupráce odborné a nadšené laické veřejnosti,“ přiblížil Stiller.

Knížka se prodává teprve krátce, ale už jsou na ni velmi pozitivní ohlasy. „Čtenáři hodnotí kladně nejen poutavou obálku, grafické zpracování samotné knihy, ale hlavně benefiční myšlenku, kdy veškerý příjem z prodeje bude věnován chatě a kostelíku na jejich údržbu,“ řekl iniciátor myšlenky vydat knihu Martin Stiller.

Zájemci si mohou knížku koupit na chatě Prašivá, kde si do ní mohou otisknout i originální „prašivácké“ razítko a při troše štěstí i narazit na někoho z autorů a nechat si ji tak podepsat.

Publikace se dá objednat také prostřednictvím webových stránek chaty Prašivá a stane se tak určitě krásným vánočním dárkem.