V červenci proběhlo 28 akcí, kterých se zúčastnila zhruba tisícovka dětí. „Co se týče počtu účastníků na jednotlivých akcích, bylo nejúspěšnější Klaunské divadlo. Tuto akci pořádal Spolek katolický lidový dům a zúčastnilo se jí 140 účastníků. Více než 50 dětí přilákaly akce Rafty na Ostravici (Sportovní klub cvičení a pobyt v přírodě Frýdek-Místek), Autobusový výlet na jízdárnu (SVČ Klíč FM), Rybářská soutěž (Český rybářský svaz, MO Frýdek-Místek 2 – CASTING), Dopoledne soutěží a her (Městská knihovna Frýdek-Místek), Malování v Sokolíku (Spolek přátel Frýdku-Místku) a Hasičský den (Sbor dobrovolných hasičů Frýdek),“ vyjmenoval Patrik Siegelstein, zástupce ředitele SVČ Klíč.

„Jsme rádi, že se tento prázdninový program už takto ujal. Každé dítě, které nebloumá bezcílně ulicemi, ale vyplní si čas organizovanou zábavou, nás těší. Může si najít nové kamarády, případně se zapojit po prázdninách do nějakého kroužku,“ hodnotil náměstek primátorky Petr Cvik.

I přesto, že červenec byl letos spíše deštivý, proběhly všechny akce v naplánovaných termínech a s avizovaným bohatým programem. „Prázdniny ve městě zahájili tradičně včelaři svou dvoudenní akcí Hurá prázdniny. Náplň dalších akcí se střídala. Děti si užily počítače, výtvarné dílny, divadlo, soutěže a hry. Součástí červencových akcí byly i tři autobusové výlety. Chybět samozřejmě nemohl ani sport. Hrál se stolní tenis, sálová kopaná, cvičilo se judo a sebeobrana,“ přiblížil pestrou paletu aktivit Siegelstein. Využívat programu Prázdniny ve městě mohou děti i v srpnu. (red)