Celá akce dostala název Záření a pro děti byla připravena spousta soutěží a atrakcí. Letošní prázdniny bylo pro děti nachystáno celkem jednačtyřicet akcí, za každou z nich pak dostaly razítko a písmenko do celoprázdninové tajenky. Navíc se mohly účastnit i speciálních akcí ve formě výletů. Ten, kdo měl všechna políčka v herním plánu vyplněna a orazítkována a vyluštil prázdninovou tajenku, se stal vítězem celé prázdninové hry.

To se v letošním ročníku podařilo celkem osmi dětem. Výherci Dan Baló, David Hudec, Jiří Makeš, Lenka Pollaková, Adam Rush, Michaela Sikorová, Jakub Straka a Lenka Vyoralová se mohou projíždět na nových koloběžkách, které si v celoprázdninové hře vybojovali. Oceněny byly také děti, které se zúčastnily aspoň třiceti akcí, a i pro ostatní byl přichystán malý dárek. Počet všech zúčastněných dětí byl neuvěřitelých 4 201, na jednu akci přišlo průměrně 98 dětí.

Novinkou bylo vyhlášení výtvarné soutěže o prázdninové logo na příští rok. Pořadatelům se nejvíce líbily návrhy Vanessy Zimné a Marka Štóce. Zájemci si mohou loga prohlédnout v Daliborce (výstavní síni DDM). „Závěrečnou akci jsme nazvali Záření, protože právě v září se děti dozvědí o akcích a kroužcích, které je možno navštěvovat v DDM, a tím vyplnit volný čas. Podle mě byl letos ten nejpěknější a nejúspěšnější ročník, ať už se to týká počtu dětí nebo akcí. Máme i plány do příštího roku, ale zatím nebudeme nic prozrazovat. Věříme, že možné změny budou jen příjemné,“ uvedla jedna z hlavních organizátorek Prázdnin Romana Ševečková. „Zato, že se děti mohou radovat z dárečků a že měly možnost smysluplně trávit volný čas, bychom chtěli poděkovat všem sponzorům a organizátorům akcí,“ uzavřela Romana Ševečková.