Stávající dopravní značku, která zakazuje stání, vystřídá značka zákaz zastavení, prostor odstavných stání navíc bude vyplněn vodorovným dopravním značením „šikmé rovnoběžné čáry“.

Návrh stanovení místní úpravy provozu předložil magistrátní odbor dopravy a silničního hospodářství. Důvodem je nárůst stížností řidičů autobusů MHD na nedostatečné rozhledové poměry na křižovatce při odbočování vlevo z Nádražní ulice směrem k nádraží ČD. Identická připomínka vzešla podle magistrátu i z dopravní komise s návrhem na umístění odrazového zrcadla, což ale bylo zamítnuto. Rozhledu řidičů brání zejména rozměrnější vozidla, která parkují na dvou odstavných místech před budovou bývalého úřadu práce, kde se může pouze zastavit. Řidiči ale používají odstavná místa i k parkování vozidel. Návrh už byl projednán i s policií.