Celkové investice byly vyčísleny na téměř 61 milionu korun. Hlavním investorem je Moravskoslezský kraj, pod jehož správu patří silnice, chodník i veřejné osvětlení pak náleží městu. To se na nákladech podílí částkou takřka 7 milionu korun, vyčleněnou ze svého rozpočtu.

Čtenáři se minulý rok také dozvěděli, že se obě instituce už před lety dohodly na společném postupu oprav. „Stav silnice i mostní konstrukce byl na hraně životnosti, proto je celková sanace pro nás životně důležitá," řekla před rokem starostka Helena Pešatová. „Projekt počítá s celkovou sanací vozovky, přilehlých komunikací i sítí v délce přibližně 1,15 kilometru i přeložením nového Harcovského mostu a nového mostu přes řeku Ostravici," informovala starostka. Před rokem to znamenalo, že po nové komunikaci by se mohlo jezdit na přelomu roku 2012 až 2013.

Na konci minulého roku se řidiči dočkali. Po necelém roce prací, objížděk a hluku stavebních strojů byl obnoven provoz přes nový Harcovský most.

close Harcovský most ve Frýdlantu nad Ostravicí dosloužil, zbyly po něm jen sutiny. Řidiči již využívají nový most, vybudovaný o několik metrů dál, než stával ten původní. zoom_in

Nahradil tak původní, osmdesát let starý a pětapadesát metrů dlouhý betonový viadukt, který protíná historickou hranici Moravy a Slezska. „Doba pokročila, starý most dosloužil. Obdiv si určitě zaslouží stavitelé, kteří původní viadukt v roce 1936 uvedli do provozu. Ten bez větší úhony odolal všem velkým přívalovým vodám. Náš nový Harcovský most je jednak krásným, ale zároveň plně funkčním silničním dílem," řekl při otevření nového mostu místostarosta Frýdlantu nad Ostravicí Ivo Hudeček. (red)