Aby spolu lidé mohli dobře vycházet, musí se navzájem i dobře poznat. V duchu tohoto motta se v Třinci posedmnácté uskuteční akce, na níž prezentují své zvyky místní národnostní menšiny. „Nejpočetnější menšinu tvoří naši spoluobčané polské národnosti. Těm město přispívá na celoroční činnost nejvíce, a to formou dotací a grantů na činnost. Roční podpora všech národnostních menšin v našem městě je asi 400 tisíc korun," tvrdí Věra Palkovská, primátorka Třince.

Třinec patří k nejreligióznějším městům v České republice. „My tady sice žijeme goralskou kulturou, ale díky národnostní rozmanitosti, kterou díky Polákům, Řekům, Romům, Slovákům a Němcům máme, tvoříme opravdu rozmanité město. Proto každý rok pořádáme přehlídku národnostních menšin, na níž každá představuje své tradiční věci a také to, jak se baví,“ přibližuje primátorka Třince.

Neděle 14. července od 14 hodin

Součástí akce bude vystoupení řecké kapely, gorolské kapely, romské taneční skupiny, žilinského folklorního souboru a dalších folklorních uskupení. „Někdo by řekl, že je to složitější, když máte tolik mezinárodních menšin v jednom městě. Já naopak tvrdím, že je to neuvěřitelně obohacující, když se kultury nějakým způsobem mísí. Snažíme se z každé si vzít to, co nás posune dál,“ míní Palkovská.

V neděli 14. července od 14 hodiny se lidé mohou přijít pobavit, poslechnout si hudbu a také se dobře najíst. Ochutnají například grilovaná žebra, bramborové placky, frappé, plněné pity a další pokrmy. Právě o typicky řecké kulinářské produkty bývá největší zájem. Ostatně řecká menšina, která má v Třinci vlastní organizaci Řecká obec, je podporována různými formami. Jde především o dotace a granty na celoroční činnost, kulturní, společenské a sportovní aktivity v rámci Třinecka i širšího regionu. Zástupci vietnamské nebo romské národnosti již několik let o dotace nepožádali.

Nejpočetnější menšinu tvoří v Třinci spoluobčané polské národnosti. Podíl na celkovém počtu obyvatel se již delší dobu pohybuje kolem 15 procent.

Zádrhel s dotací

V loňském roce vyšla Přehlídka národnostních menšin na celkem 115 tisíc korun, přičemž v rámci dotace z Moravskoslezského kraje na ni bylo vyčleněno 80 tisíc a zbylých 35 tisíc korun financovala obecní kasa Třince.

I letos je rozpočet na akci 115 tisíc korun. I pro rok 2024 žádalo město znova dotaci 80 tisíc korun na akci tak jako v minulých letech. Ovšem na stránkách MSK kraje se 8. března 2024 objevili výsledky dotačního Programu podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje 2024 a zmíněný projekt je zařazen v kolonce "NEPOSKYTNUTÉ" dotace. Jako důvod neposkytnutí je uvedeno neplatný formulář nákladového rozpočtu. Deník se proto obrátil na magistrát města s žádostí o vysvětlení, proč byla pro letošní rok dotace ze stránky MSK kraje zamítnuta a jak hodlá město situaci řešit.

„Město tuto přehlídku každoročně podporuje částkou 35 tisíc korun a letos ze svého rozpočtu vyčlenilo dalších 80 tisíc korun. Při přípravě žádosti o dotaci MSK jsme pracovali s formulářem nákladového rozpočtu, jaký byl v daném čase k dispozici v dotačním systému. V dubnu 2024 jsme požádali MSK o individuální dotaci. O této žádosti bude Rada MSK rozhodovat na svém zasedání 15. července 2024 a věříme, že individuální dotaci ve výši 80 tisíc korun získáme," dodává primátorka.