Celkově by nádrž dokázala v zásobním objemu pojmout třikrát více vody, než je současný stav. Ustupující hladina odkrývá stále více míst, která byla dlouhá léta pod vodou. Lidé si tak můžou všímat výrazných nánosů bahna na dně přehrady.

I to je důvod, proč nádrž v letních měsících příliš neláká k vodním radovánkám, ačkoli podle měření krajských hygieniků nebyla voda v posledních třech letech nevhodná ke koupání. Zhoršenou jakost vody zaznamenali hygienici na konci letošní letní sezony. „Laboratorně byly potvrzeny toxické sinice v množství, které může u některých vnímavých jedinců vyvolat zdravotní potíže," informovala krajská hygienická správa.

Přehrada, která je ve správě Povodí Odry, nebyla od svého vzniku ani jednou čištěna. Mělkost přehradního prostoru a tím proteplení vody podporuje nadměrný výskyt řas a sinic. Situaci by kromě odkanalizování obcí zlepšilo odtěžení nánosu ze samotné nádrže. Podle vodohospodářů už je plán na světě.

„V současné době se připravuje výběrové řízení na zhotovitele akce odtěžení nánosů bahna na vodním díle Olešná. Zahájení samotné akce se předpokládá v příštím roce," konstatoval investiční ředitel Povodí Odry Miroslav Janoviak. Financování této akce je zajištěno z třetí etapy dotačního programu na podporu prevence povodní. Celkové náklady se mají vyšplhat na 98 milionů korun.

Odtěžení mají provádět běžné stavební stroje „na suchu", tedy při snížené vodní hladině v nádrži. Povodí Odry usilovalo o dotační peníze na vyčištění přehrady od nánosů bahna už před několika lety, jenže neuspělo.

Přehrada byla vybudována v letech 1960 až 1964, zemní hráz je dlouhá 393 metrů. Od počátku sloužila k ochraně před povodněmi a rekreaci. Teprve s vybudováním celulózky v Paskově počátkem osmdesátých let začala nádrž fungovat jako přímý zdroj vody.