Mezi hlavní funkce přehrady patří právě protipovodňová ochrana, dodávka pitné vody a úprava průtoků v tocích.

Účelem modernizace nádrže je zvýšení bezpečnosti přehrady při převádění extrémních povodňových průtoků. Převážně se bude jednat o úpravy železobetonových konstrukcí. "Předpokládaná cena stavby, která by měla trvat 22 měsíců, je 175 miliónů korun," uvedla Šárka Vlčková, mluvčí z Povodí Odry. Finanční prostředky na rekonstrukci přehrady budou hrazeny z dotačního programu Podpora prevence před povodněmi a vlastních zdrojů Povodí Odry

"Během rekonstrukce bude hladina vody v nádrži snížena o dva metry. V případě avizovaného povodňového nebezpečí ze strany ČHMÚ se provede další operativní snížení zásobní hladiny. Dodávka vody i protipovodňová ochrana budou v průběhu stavebních prací zachovány," doplnila Šárka Vlčková.

Morávka.Zdroj: Povodí Odry

Modernizaci už mají za sebou i vodní nádrže Těrlicko a Šance. S modernizací systémů kontrolujících přehrady v Moravskoslezském kraji se počítá i do budoucna, následovat by měla modernizace vodního díla Baška.