„U příležitosti Světového dne vody pořádá státní podnik Povodí Odry již tradiční Den otevřených dveří na vodních dílech Slezská Harta, Kružberk, Morávka a Žermanice. Lidé si kromě moci prohlédnout také rybné hospodářství Kružberk a Žermanice. Zájemci budou mít příležitost navštívit i náš vodohospodářský dispečink a laboratoře v sídle Povodí Odry v Ostravě na Varenské ulici číslo 49. Přehrada Šance však letos zůstane pro veřejnost uzavřena,“ informoval mluvčí Povodí Odry Čestmír Vlček.

Oproti minulosti však zůstanou uzavřeny čistírny odpadních vod. Přehrady Olešná a Baška uvnitř hrází žádné prostory nemají, návštěvníci si ale do jejich okolí mohou vyrazit na příjemnou procházku. Den otevřených dveří na všech uvedených místech proběhne v sobotu 27. března od 9 do 15 hodin, přičemž poslední vstup bude možný ve 14.30 hodin. V případě povodňové aktivity by však akce neproběhla.

Lidé budou mít během letošního Dne otevřených dveří opět možnost si prohlédnout útroby okolních přehrad, dovědět se množství technických zajímavostí o zdejších vodních dílech a projít se místy, kam se běžně „obyčejní smrtelníci“ nedostanou. Prohlídka technického zařízení a vnitřku hrází je určitě nezapomenutelným zážitkem a každoročně tuto příležitost využívají stovky lidí. Hrázní si pro návštěvníky navíc připravili poutavý výklad o historii a technickém zařízení přehrad.

Návštěvníci přehrad se mohou těšit na opravdové technické lahůdky a záplavu zajímavých informací. Žermanická přehrada například za dvaapadesát let svého provozu ještě nikdy nebyla úplně plná. Nejvíce vody v ní překvapivě nebylo během povodní v roce 1997, nýbrž v roce 1972, kdy do plna chybělo „jen“ 72 centimetrů. Přehrada se navíc potýká se zajímavým problémem, kterým je pomalý zdvih a náklon tří přehradních bloků v pravém údolním svahu.

„Bloky se naklánějí v celých kusech ke vzdušné straně nádrže. Řádově se jedná o náklon dvou a půl centimetru,“ pověděl hrázný Václav Rára. Stabilitu přehrady proto přezkoumali odborníci. Měření ovšem ukázala, že vodní dílo je bezpečné a zhruba před třemi roky vydali povolení přehradu provozovat dalších padesát let. Žermanická přehrada je přitom už nyní v provozu už více než padesát let.