„Jedná se o klasickou liniovou stavbu, která téměř v celém rozsahu probíhá na existujícím železničním tělese. Nově bude trasa vedena v zastávce Ropice. Původní 1200 metrů dlouhá trasa pak bude rekultivována,“ uvedl generální ředitel Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Jan Komárek.

„Výrazně bude zvýšena bezpečnost železničního i silničního provozu. V rámci stavby totiž budou vybudovány čtyři nové podjezdy, které nahradí současná úrovňová křížení s pozemními komunikacemi. Zbývajících šest přejezdů bude zabezpečeno nejmodernější technologií a plnými závorami,“ dodal Komárek.

Stavba začíná v kilometru 305,807 v želez­niční stanici Bystřice nad Olší, kde navazuje na probíhající optimalizaci koridoru v úseku Bystřice nad Olší – Mosty u Jablunkova – státní hranice se Slovenskem, a končí v kilometru 317,296 na vjezdu do železniční stanice Český Těšín.

Zahrnuje dva mezistaniční úseky, modernizaci železniční stanice Třinec a přestavbu železničních zastávek Vendryně, Třinec-Konská a Ropice. Součástí zakázky je také rekonstrukce trakční napájecí stanice Třinec. „Celková délka optimalizovaného úseku je 11 489 metrů a stavba je členěna celkem na 166 stavebních objektů a 59 provozních souborů,“ řekl Michal Štefl z dodavatelské společnosti.

Optimalizace zahrnuje rekonstrukci železničního spodku a svršku, rekonstrukci nástupišť včetně výstavby mimoúrovňových přístupů na ostrovní nástupiště, sanaci nestabilního podloží železničního spodku a výstavbu pozemních objektů pro umístění technologických zařízení. V celém úseku bude vybudováno nové trakční a kabelové vedení, sdělovací a zabezpečovací zařízení a osvětlení.

V zástavce Ropice vyroste na přeložce trati nový most a celkem bude rekonstruováno dalších 18 železničních mostů a 6 propustků.

Nové podchody pro cestující v zastávce Vendryně a Třinec-Konská budou vybaveny výtahy pro bezbariérový přístup na nástupiště. V zastávce Vendryně bude postavena nová ocelová lávka pro pěší, v železniční stanici bude lávka opravena. Stavební práce probíhají bez přerušení provozu vždy v jedné koleji podle schváleného plánu výluk. - přečtěte si také: V Konské už jsou stavbaři, začaly výluky

Náklady bez DPH přesáhnou 2,59 miliardy korun, dotace činí asi 1,38 miliardy­. Stavba v úseku Bystřice nad Olší - Český Těšín začala už loni v červnu, její slavnostní zahájení ale proběhlo až nyní, ve středu 12. května. - více ZDE