„Současný stav budovy je v mnoha ohledech nevyhovující, a to jak ve vztahu k využití železniční dopravy, tak i řešením nádražní budovy a prostoru před nádražím pro následnou, například autobusovou či automobilovou dopravu," připomněla před rokem mluvčí městského úřadu Šárka Szlaurová. V plánu je částečná demolice stávající výpravní budovy, vestavění nového zastřešení halového prostoru, modernizace interiéru vestibulu s navazujícími místy a rekonstrukce komerčních prostor. „Nedílnou součástí projektu bude i revitalizace prostoru před nádražím," uvedla mluvčí. „Důraz klademe zejména na bezproblémový přestup mezi jednotlivými druhy dopravy, bezbariérový přístup v rámci terminálu, instalaci moderního informačního systému a provozní efektivitu. Cílem je moderní a důstojné zázemí pro cestující veřejnost," doplnila loni třinecká starostka Věra Palkovská.

Pro akci je ale nutné získat dotaci. Podle radnice by město mělo hradit jen asi 15 procent nákladů ve své části projektu.

Stavební práce měly v ideálním případě začít na jaře, to se zřejmě nestihne. „Byly podány žádosti města Třince a Českých drah o dotaci, v současné době čekáme, zda budou žádosti úspěšné. Pokud budou peníze na rekonstrukci přiděleny, bude se projekt realizovat ještě v letošním roce," shrnula včera Šárka Szlaurová.