Stavební úpravy tak zajišťují nejen migrační prostupnost pro vodní živočichy, ale i nápravu nevyhovujícího stavu objektu včetně stability koryta Ostravice. Vybrané betonové plochy byly zkrášleny malbami podle návrhů dětí z nedaleké základní školy ve Starém Městě. Námětem byl rybochod a jeho účel z pohledu dětské fantazie.

„Bylo záměrem, aby lidé z okolí žili volnočasově u řeky a nemuseli atraktivní místa vyhledávat automobilovou dopravou a podobně. Dále jsem si byl vědom, že tam bude hodně kamenných a betonových ploch, které budou lákat k vandalismu. Jako prevence se mi zdálo vhodné zkusit zhotovit dětské malby, které snad od vandalismu odradí. Zároveň jsem měl naději, že některé děti si tak vytvoří vztah k řece, k vodě, k přírodě,“ řekl Břetislav Tureček, vedoucí vodohospodářských koncepcí a informací Povodí Odry.

Státní podnik do rekonstrukce investoval téměř padesát milionů korun. Dá se očekávat, že v létě bude splav hojně využíván k rekreaci. Nechybí ani bezpečnostní prvky pro hasiče a záchranáře.