„Příští rok by se měly preventivní programy zaměřovat především na lidi ohrožené sociálním vyloučením, oběti trestné činnosti a domácího násilí, osoby trestané a po výkonu trestu či ústavní výchovy,“ vyjmenoval ředitel frýdecko-místecké městské policie Milan Sněhota. Nezapomíná se však ani na seniory a děti a mládež s rizikovým chováním a na děti ohrožené sociálně patologickými jevy.

Preventivní programy by příští rok měly pomáhat při začleňování lidí po návratu z výkonu trestu, měly by pomoci taktéž rodinám, nízkoprahovým zařízením, krizovým a poradenským centrům a obětem trestné činnosti. Prevence se příští rok zaměří rovněž na vzdělávací programy a na modernizaci stávajícího technického vybavení.

Městský program prevence kriminality ve Frýdku-Místku naplno funguje už i v letošním roce. Letos mělo město na prevenci kriminality vyhrazeno více než 440 tisíc korun z vlastního rozpočtu a další jeden a tři čtvrtě milionu korun ze státního rozpočtu. Tyto peníze byly vyhrazeny především na podporu informačního propojení institucí, do jejichž působnosti spadá péče o rizikové, ohrožené a delikventní děti – byl zaveden takzvaný Systém včasné intervence.

Část peněz byla tento rok určena i na rozšiřování a zkvalitňování městského kamerového systému a na informativní programy pro veřejnost o trestné činnosti a o možnostech ochrany proti kriminalitě. Peníze letos putovaly také na programy prevence drogových závislostí a podporu zdravého životního stylu obyvatel města bez drog, alkoholu a tabákových výrobků.

Více k tématu si přečtěte v úterním vydání týdeníku Frýdecko-Místecko.