Nová montážní hala o rozměrech 88 krát 44 metrů s výškou 21 metrů vyrostla za půl roku v areálu společnosti Huisman Konstrukce ve Sviadnově. „Nová hala je součástí rozvoje brownfields v naší společnosti. Aktuálně stavíme také budovu, kde vznikne moderní vývojové a konstrukční centrum," řekl ředitel společnosti Huisman Konstrukce Roman Stankovič. V souvislosti s rozvojem společnosti firma v letošním roce přijme dalších 100 nových zaměstnanců a celkem tak bude mít 600 pracovníků.

Nová hala umožní firmě realizovat montáže složitých zařízení, které musela v minulosti realizovat v jiných závodech. Roste tak význam českého závodu v rámci celosvětové skupiny Huisman. Montážní halu ve Sviadnově otevřel prezident Václav Klaus.

Prezident Václav Klaus si prohlédl část areálu firmy, zejména konstrukční oddělní a výrobní halu, kde dochází k finalizaci výrobků. Prošel se také novou halou a jako dar si odnesl model lodi s vrtnou soupravou Huisdrill 10000, na jejíž konstrukci a výrobě se společnost Huisman Konstrukce ve Sviadnově podílela.

Poté prezident zamířil před sviadnovský obecní úřad, kde jej čekaly stovky lidí. „Je to velice významná návštěva v naší obci," řekl Deníku starosta Sviadnova David Novák. „Jsme tím poctěni a jsme rádi, že prezident republiky vůbec ví, že obec Sviadnov existuje," doplnil starosta s tím, že pro prezidenta mají připravený i dárek. „Ten se váže ke Sviadnovu. Jedná se o vyřezanou bustu od akademického sochaře pana Cidlíka, který vyřezal Ondráše, jenž byl ve Sviadnově zabit," prozradil David Novák a dodal: „Podle dochovaných dokumentů se jedná o první návštěvu prezidenta republiky v obci."

Prezident Václav Klaus pak přítomné pozdravil a mimo jiného řekl: „Líbí se mi výraz, který pan starosta použil při uvítacím proslovu, že lidí jsou v této obci příslušní. Tohle si musím zapamatovat." Celková návštěva hlavy státu s manželkou trvala přibližně hodinu.