„Realizátor stavby bez vědomí města provedl v komunikaci zářez a následně ji rozkopal za účelem vedení sítí, i když ty měl podle plánů vést takzvaným protlakem pod komunikací. Věc se bude řešit ve správním řízení,“ uvedla mluvčí magistrátu Jana Matějíková.

Firma musí díru zaasfaltovat, po zprovoznění obchvatu bude město požadovat uvedení komunikace do původního stavu, tedy pokládku nového asfaltového koberce. Veškeré vzniklé škody uhradí Ředitelství silnic a dálnic, které je investorem stavby.

Komunikaci v Čelakovského ulici v Místku přitom město nedávno opravilo za zhruba dva miliony korun, a to i přesto, že po ní budou přejíždět nákladní vozy a další technika v rámci výstavby obchvatu.

„Původní cesta již byla ve špatném stavu a nápor techniky by nevydržela, praskala by. A to by při provozu na komunikaci znamenalo zvýšený hluk a prašnost, což je při tak velkých stavbách nutné co nejvíce eliminovat,“ řekl náměstek primátora Karel Deutscher.

Firma, která obchvat staví, musí během prací čistit komunikace od nánosů bahna a prachu. „To by ale na rozbité cestě bylo prakticky nemožné. To jsou hlavní důvody, proč jsme cestu opravili. A nejsou to vyhozené peníze, protože jsou uzavřeny smlouvy, na základě kterých musí být po ukončení stavby používané komunikace uvedeny do původního stavu,“ doplnil náměstek primátora.

První etapa stavby, která se začala stavět, vyjde na zhruba 2,17 miliardy korun bez DPH. V trase obchvatu jde vidět čilý stavební ruch. Odhadovaná cena za druhou etapu pak činí téměř 1,74 miliardy. Obchvat by měl být hotov zkraje roku 2022.