Dvaadvacetiletá dívka, která ještě nedávno na Ostravské univerzitě studovala obor ruština ve sféře podnikání, pracuje v současné době na Prosper Horse Ranch na Čeladné, kde se stará o koně. „Prostě jsem se takto rozhodla. Rodiče sice vůbec nebyli nadšeni, jenže já jsem nemohla jinak. Nevylučuji, že se do školy nevrátím, protože jsem studium jen přerušila, jenže bylo to čistě moje rozhodnutí, kterého nelituji,“ rozpovídala se Aneta Tribulová, která se přiznala k tomu, že ruský jazyk někdy využívá i na ranči. „Poměrně často k nám přijíždí i zahraniční klientela, takže jsou situace, kdy i zde skutečně mluvím rusky,“ řekla Aneta, pro niž začíná pracovní den už v sedm hodin ráno, kdy z maštalí vypouští koně do výběhu. „Potom se musím postarat o krmení, čistění koní a stájí, ze které je potřeba i vykydat hnůj. Od třinácté hodiny je pak areál otevřen pro veřejnost. Dva dny dělám, pak mám dva dny volno,“ přiblížila svou náplň Tribulová, jež se kromě toho naučila výborně jezdit na koních. Proto například v sobotu vystoupila na akci, která se nesla ve westernovém duchu. „Takovéto akce připravujeme pro děti každý měsíc. Už se na mě byli podívat i rodiče, kteří pro to zpočátku neměli pochopení. Od té doby už trochu na mou práci změnili názor,“ dodala Aneta.