Úplná uzavírka silnice číslo I/48 (s objízdnou trasou) proběhne v termínu od 20. listopadu od 18 hodin do 22. listopadu do půlnoci. 

V Žabni se uskutečnila 19. listopadu 2020 protestní akce za zrušení dálničního poplatku na silnici D56 mezi Frýdkem-Místkem a Ostravou.
Proti dálničnímu poplatku! Lidé blokovali silnici v Žabni

V době uzavírky budou vozidla odkláněna na objízdné trasy po přilehlých pozemních komunikacích, které jsou zaznamenány v mapce níže. Jedná se o ulice Beskydská – Pod Puklí – Palkovická – Kvapilova. 

"Žádáme řidiče, aby respektovali pokyny policistů řídících provoz, také přechodnou úpravu provozu, dopravní značení a především dbali zvýšené opatrnosti a byli ohleduplní k ostatním účastníkům silničního provozu," uvedla policejní inspektorka Karolina Bělunková.

Ilustrační foto.
Nejasnosti v katastru? Na pozemky, k nimž se lidé nehlásí, si brousí zuby stát

Práce na mostě jsou součástí výstavby obchvatu Frýdku-Místku, kterou realizuje stát prostřednictvím státního podniku Ředitelství silnic a dálnic.

V úseku za křižovatkou u OBI po odbočení k hrázi přehrady Olešná byla z důvodu výstavby mostu obchvatu uzavřena již v říjnu.

OBJÍZDNÁ TRASA (pro zvětšení na mapu klikněte)

Zdroj: Policie ČR

K TÉMATU:

Další uzavírky v okresech Frýdek-Místek a Nový-Jičín

ROPICE. Úplná uzavírka místní komunikace MK 18 Kolem lesa na pozemku parc. č. 3133 v k. ú. Ropice v úseku křížení s budoucí silnicí č. I/68 délky cca 100 m, z důvodu zajištění bezpečnosti na stavbě „I/68 Třanovice Nebory“, komunikace kolem lesa v Ropici Potrvá do 30. listopadu.

STŘÍTEŽ. Omezení obecného užívání úplnou uzavírkou silničního provozu v jednom jízdním pruhu vozovky krajské silnice č. III/4763 umístěné na pozemku parc. č. 1141/1 a 1141/6 v k. ú. Střítež, v km 0,650 0,820 silničního značení, konkrétně v úseku délky cca 190 m od objektu domu Střítež 161 po dům Střítež čp. 23, lokalita u transformátoru, bez vyznačení. Potrvá do 30. prosince.

HUKVALDY. Akce „D48 Rychaltice, most ev. č. 48-040..2 kabelové optické vedení“, 1.etapa. Potrvá do 29. listopadu.

FRÝDEK-MÍSTEK. D48, mezi km 43.3 a 44.2, ve směru Polsko, práce na silnici, levý jízdní pruh uzavřen. Potrvá do 31. prosince 2021.

NOVÝ JIČÍN. Částečná uzavírka silnice III/4832, ulice Beskydská, Nový Jičín, práce na údržbě mostu, kyvadlový provoz jedním pruhem, do 9. prosince.

PŘÍBOR. Úplná uzavírka nájezd ze silnice I/58 na silnici I/48 ve směru Frýdek-Místek, Příbor, práce na silnici, přestavba silnice I/48 na dálnici, do 26. prosince

KOPŘIVNICE. Částečná uzavírka silnice I/58 Kopřivnice Vlčovice, práce na inženýrských sítích, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, do 20. listopadu

RYCHALTICE. Částečná uzavírka D48 mezi 37,2 až 38 km ve směru Polsko, práce na silnici, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, akce D48 Rychaltice, most kabelové optické kabely, 1. etapa, do 29. listopadu

FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM. Částečná uzavírka silnice I/58, ulice Dolní, Frenštát pod Radhoštěm, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, uzavírka jízdního pruhu ve směru na Kopřivnici z důvodu opravy opěrné zdi, zachován obousměrný provoz s řízen světelným signalizačním zařízením, do 31. listopadu