Rekonstrukce probíhala v režii Moravskoslezského kraje, náklady ve výši 74 milionů korun na skoro pětikilometrovou komunikaci z větší části pokryla dotace z EU, desetinu nákladů zaplatil kraj. Slavnostního ukončení hotové stavby se konalo ve středu.

„Jde o jednu z nejvýznamnějších investičních akcí na území města. Dlouhodobě jsme usilovali o to, aby příjezd do Třince ve směru od Českého Těšína získal estetičtější podobu. Samotná příprava stavby trvala několik let, než se nám společnými silami podařilo dokončit majetkoprávní vypořádání týkající se zejména zdí. Díky vzájemné spolupráci s Moravskoslezským krajem, Správou silnic MSK a Lesy ČR se rekonstrukci cesty i opěrných zdí povedlo zrealizovat, za což jsme velmi rádi,“ uvedla primátorka Věra Palkovská.

Připomněla, že zároveň s rekonstrukcí povrchu a zdí probíhala v jednu chvíli i výstavba a oprava chodníku na ulici Těšínské a Nádražní, v závěru se k ní přidaly i přípravné práce na výstavbu cyklostezky.

„Koordinaci staveb bylo třeba předem pečlivě logisticky připravit, protože jsme chtěli, aby rekonstrukce této důležité tepny mezi Třincem a Českým Těšínem začala až po zprovoznění obchvatu Třince a aby zůstala průjezdná po celou dobu stavebních prací. Proto jsme se s investorem a zhotovitelem dohodli na částečném omezení provozu. A to i za cenu toho, že práce potrvají o něco déle. Děkujeme řidičům za trpělivost a pochopení, výsledek stojí za to,“ dodala primátorka.

Samotná stavba se však neobešla bez problémů.

„Předpokládané náklady neměly přesáhnout 70 milionů korun. Ale jak už to u podobných projektů bývá, po začátku prací se objevily komplikace. V tomto případě šlo o nevyhovující podloží v úseku dlouhém 600 metrů. To stávající se muselo odtěžit a nahradit novými štěrkovými vrstvami,“ vysvětlil náměstek hejtmana kraje pro finance, investice a majetek Jaroslav Kania a doplnil, že náklady stouply i kvůli nízké pevnosti betonu zárubních zdí.

„Byla nutná sanace betonu a nový systém ukotvení kamenného obkladu. Nakonec se místo Těšínského pískovce použila Liberecká žula, která má menší tloušťku obkladů, tím menší hmotnost a větší odolnost proti povětrnostním vlivům,“ řekl náměstek hejtmana kraje Jaroslav Kania s tím, že celkové náklady se nakonec zvedly na 74,6 milionu korun.

„Díky rekonstrukci se zesílila únosnost komunikace, což je s ohledem na stále intenzivnější dopravu ve městech žádoucí. Nejen kvůli bezpečnosti, ale i z estetických důvodů byla do projektu začleněna rekonstrukce tří zárubních zdí. Ta nejkratší z nich měří 84 metrů, nejdelší má 424 metrů. Kdo si pamatuje, jak ty zdi vypadaly před rekonstrukcí, jistě nový vzhled ocení,“ poznamenal náměstek hejtmana kraje pro dopravu a chytrý region Jakub Unucka a dodal, že letošní rok byl, co se týče oprav krajských silnic, rekordní.