Starostka Třince Věra Palkovská říká, že to není poprvé, kdy se objevil takovýto návrh. „Dle mého názoru má ale smysl měnit pouze to, co nefunguje, což ale neplatí o samosprávě obcí. Průzkumy důvěryhodnosti veřejnosti v ústavní instituce České republiky dlouhodobě ukazují, že občané nejvíce věří právě obecní samosprávě a starostům,“ poukazuje Věra Palkovská.

Jiný názor má starosta Dobré a senátor Jiří Carbol. „Jsem dlouhodobě zastáncem přímé volby starostů, primátorů i hejtmanů. Jednoznačně se tím zvýší zájem občanů o dění v jejich obci a také samozřejmě zájem o volby. Přímo volený starosta získá silnější mandát a větší jistotu při rozhodování. Zvýší se tím politická práva občanů, kteří budou mít větší zodpovědnost za přímo voleného politika. Měla by tomu předcházet důkladná diskuse nad konkrétním návrhem zákonů,“ míní starosta Dobré.

Přímá volba starostů - infografikaZdroj: Infografika Deníku

Starosta Sedlišť Jaromír Krejčok poukazuje na to, že nejsou specifikovány podmínky, za kterých bude volba probíhat a jaký bude volební systém při volbě starosty a zastupitelů. Tam, kde funguje obecní rada, podle něj nejsou pravomoci starosty takové jako v obcích, kde radní nejsou. „V případě obce Sedliště není rada a domnívám se, že pro vedení obce jsou stávající pravomoci dostatečné,“ podotýká Jaromír Krejčok.

Snížit počet zastupitelů a tím pádem zrušit obecní radu se nedávno pokusili v Bystřici, zastupitelstvem ale návrh neprošel. Tamní starosta Roman Wróbel by s přímou volbou starosty souhlasil. „Z pohledu občanů je to stoprocentně lepší, na druhou stranu se rozhodnutí občanů nemusí líbit zastupitelstvu obce. Jestli by měl mít starosta i větší pravomoci, to vše záleží na zastupitelstvu, vše se odvíjí od politické vůle,“ tvrdí starosta Bystřice. Také starosta Sviadnova Boris Řeha je pro, aby lidé volili hlavu obce napřímo. „Pokud mají volit lidé starostu v přímé volbě, je potřeba upravit pravomoci. V okamžiku, kdy starosta bude stát proti většině, nemá podporu a je to k ničemu,“ doplňuje Řeha.

Podle třinecké starostky Věry Palkovské je potřeba zajistit úzkou a bezproblémovou spolupráci mezi zastupitelstvem a „přímo zvoleným“ starostou. „Není možné připustit, aby po volbách byla činnost měst a obcí paralyzována, a aby se zastupitelé věnovali práci pro občany a nikoliv obstrukcím,“ dodává Palkovská. Podobný názor zastává Jiří Carbol. „Změna kompetencí starosty a zastupitelstva je v případě zavedení přímé volby nezbytná. Ale již dnes starosta zodpovídá takřka za vše. Důležité je tedy najít spravedlivé rozdělení kompetencí mezi starostu a zastupitelstvo,“ říká starosta Dobré.