V koalici zasedli kromě hnutí NM FM členové hnutí ANO 2011 a Pirátů. Koaliční partneři se shodli na prioritách pro nejbližší období a zároveň jsou přesvědčeni o tom, že spolupráce bude dlouhodobá.

„Chceme město rozvíjet, ne jenom udržovat. K tomu patří hledání odvážných architektonických řešení, větší otevřenost vůči investorům. Znamená to urychlení změn v územním plánu i dopracování nových smysluplných projektů tak, abychom je minimálně do konce tohoto volebního období připravili k realizaci nebo už realizaci zahájili,“ uvedl primátor Petr Korč (Naše Město FM).

„Zároveň je nezbytné dobudovat infrastrukturu, která tomu dnes brání – především kanalizaci ve městě i v okrajových částech, bez toho žádný rozvoj možný není,“ doplnil primátor. „Chceme město rozvíjet ku prospěchu všech jeho obyvatel bez dalšího neefektivního zadlužování. Nebudeme pořizovat nový majetek, pro který nemá město jasné smysluplné využití. Budeme pokračovat v systematické modernizaci bytů. Udržíme fungující sociální programy a budeme podporovat skutečně všechny sociální skupiny obyvatel. Chceme vybudovat kulturní a moderní město, atraktivní pro všechny, kteří v něm žijí a pracují,“ nastínil primátor.

„Po dokončení obchvatu města chceme odlehčit centru Frýdku-Místku, vrátit tam klid, minimalizovat další dopravní zátěž a oživit centrum investicemi, službami, zelení. Podpoříme revitalizaci bývalých průmyslových areálů po textilce Slezan a k realizaci připravíme projekt propojení sídliště Slezská a vlakového nádraží ve Frýdku,“ vypočítal primátor Korč. S revitalizací areálů po textilce souvisí i další projekty. „Zahájíme odkládanou rekonstrukci bývalého učiliště Slezanu na nové sídlo naší městské policie,“ doplnil primátora náměstek Radovan Hořínek (ANO 2011) s tím, že jeho hnutí prosazuje také podporu vzniku Alzheimer centra, je garantem potřebných změn územního plánu a postupně zavádí efektivnější řízení obchodních společností města.

„Vracíme do hry projekt architektky Evy Jiřičné na rozšíření Národního domu o přístavbu nové scény, s tím samozřejmě půjde ruku v ruce rekonstrukce tak, aby se komplex brzy stal skutečným kulturním centrem města,“ nastínil investiční náměstek primátora Jiří Kajzar (Naše Město FM). „Pracujeme na programu systematické a cílené péče o menší kulturní a sakrální památky a nastartujeme nové dotační programy pro živou kulturu i podporu kulturních organizací, které budou spravedlivější a transparentnější,“ doplnil radní Jakub Tichý (Piráti).

„Zavedeme už pro rok 2022 participativní rozpočet a zapojíme občany do rozhodování o tom, kam půjdou městské peníze. Chceme společně s partnery veřejnost informovat o dění ve městě a o naší práci pro občany lépe, otevřeněji, což mimo jiné znamená zavést nové komunikační kanály včetně zapojení nových technologií,“ připojil další plány za Piráty náměstek primátora Igor Juriček.

„Spolu s odborníky zpracujeme novou koncepci rozvoje školství, posílíme zavádění moderních technologií do škol,“ přiblížil další priority primátor Korč. „Více podpoříme mládežnický sport. Už nyní jsme zapojili sportovní kluby ve městě do aktivit s mottem Vraťme dětem pohyb, kdy kluby nabízejí o prázdninách své trenéry a kapacity všem dětem bez rozdílu a zdarma, chceme zvýšit nabídku pohybu hlavně pro děti, které se sportu nevěnují pravidelně nebo závodně a kterým v lockdownu chyběl také ve školách,“ řekl primátor.

Koalice podpoří budování nových odpočinkových zón například kolem řeky Ostravice nebo volnočasového areálu v ulici 28. října, připraví projekty na další budování cyklostezek apod.

„Jsem přesvědčen o tom, že spolupráce nových koaličních partnerů má potenciál dlouhodobý. Chceme o tom přesvědčit veřejnost i ve volbách a v práci pokračovat další realizací našich plánů,“ uzavřel primátor Frýdku-Místku Petr Korč.

Kompletní programové priority pro nejbližší období jsou na webu města a veřejnost je najde na začátku příštího týdne také v městském zpravodaji.