Během slavnostního večera konaného u příležitosti vzpomínky na ozbrojený odpor 3. praporu 8. pěšího pluku proti okupačním vojskům v roce 1939, který proběhnul v pátek 12. března v Nové scéně Vlast, předala frýdecko-místecká primátorka Eva Richtrová (ČSSD) prestižní Ceny statutárního města Frýdku-Místku za uplynulý rok.

Zastupitelé města rozhodli, že ceny města letos obdrží divadelník Jan Krulikovský za celoživotní angažovanost v oblasti ochotnického divadla a přínos kulturnímu životu ve Frýdku-Místku a amatérský filmař Eduard Mocek za dlouholetou tvůrčí činnost na poli dramatického a filmového umění. Oba ocenění dostali pamětní list, umělecké dílo s motivem města a peněžní dar ve výši dvaceti tisíc korun. „Jsem přesvědčena, že je to správná volba, že si cenu oba tito pánové plně zaslouží a že bude opravdu ve správných rukou,“ konstatovala frýdecko-místecká primátorka Eva Richtrová (ČSSD).

„Letos sešlo celkem dvanáct nominací na udělení Ceny města. Mezi nominovanými byli i předseda městské organizace svazu důchodců Miroslav Horníček, básnířka Olga Tlučková, iniciátor zvelebení pramene v lískoveckém Hájku Dušan Hrnčiřík, autoři knih o Frýdku-Místku Václav Peter a Milan Klega, odbojář a někdejší veřejný kritik režimu Josef Polach in memoriam, dirigent Jaroslav Vostradovský, stolní tenista Miroslav Cecava, hudebník Milan Michna nebo zakladatelka folklórního souboru Ostravica Věra Šimková in memoriam,“ vyjmenovala Eva Richtrová.

Účastníci slavnostního večera měli možnost během programu shlédnout filmový medailon o Janu Krulikovském a poté i nejúspěšnější film z dílny Eduarda Mocka Z listů důvěrných, který na základě autentické korespondence vypráví o platonickém vztahu Leoše Janáčka a Kamily Stösslové.

Jan Krulikovský je profesí učitel a je to už 55 let, co poprvé stanul před diváky jako ochotník – loutkař a o pět let později i jako činoherec. Nejednou byl oceněn za autorství, tvůrčí přístup i výpravu. V roce 1966 coby tehdejší vedoucí místeckého loutkového divadla založil spolu s režisérem místeckých ochotníků nové divadlo DUO, které vytvořilo spolu s dalšími tělesy na podzim roku 1990 občanské sdružení Famus, které dnes sídlí v prostorách frýdeckého divadla Čtyřlístek. „Ceny si samozřejmě velice vážím a mám z ní velkou radost,“ usmíval se Jan Krulikovský.

Počátky filmařské činnosti Eduarda Mocka se vážou ke Klubu filmových amatérů ve Frýdku-Místku, s nímž mnohokrát úspěšně reprezentoval města jak na domácí soutěžní přehlídce amatérských filmů Beskydský Ještěr, tak i na celostátních přehlídkách filmové videotvorby. K jeho jménu se pojí více než čtyřicet různých krátkých filmů, za které posbíral asi stovku cen po celé České republice. „Tím, že se mi dostalo tohoto vzácného ocenění, stoupá i prestiž amatérského filmu. Jsem rád, že jsem k této prestiži mohl přispět,“ pověděl Eduard Mocek.

Cenu Statutárního města Frýdku–Místku mohou obdržet místní občané nebo i výjimečně lidé odjinud, kteří přispějí k rozvoji města a k šíření jeho dobrého jména, nebo projeví mimořádnou odvahu při záchraně lidských životů. Návrhy na ocenění mohou předkládat sami obyvatelé města a poté je projednávají předsedové politických klubů a poslední slovo ve výběru mají zastupitelé. „Ceny města je možné udělit v několika oblastech společenského života, kterými jsou vědecká činnost, výtvarné umění a architektura, hudba, literární činnost, dramatické umění, sport, výchova a vzdělávání a záchrana lidských životů,“ připomenula primátorka města Eva Richtrová (ČSSD). Tyto ceny město uděluje jednou ročně vždy za uplynulý rok.

Ceny města byly letos udělovány potřetí v historii. Poprvé byly rozdány v roce 2008, kdy cenu obdrželi tři lidé – malířka Eliška Servátková, horolezec Libor Uher a do třetice in memoriam také výtvarník Vilém Kocych. Vloni pak byli oceněni čtyři lidé, a to prezident společnosti pro symfonickou a komorní hudbu ve Frýdku-Místku Jaromír Václavík, hudební skladatel Evžen Zámečník, fotbalový trenér Ivan Kopecký a zakladatelka a vedoucí dětského tanečního souboru Ostravička Marie Nováková.