První novoroční návštěvou, kterou tradičně přivítá primátorka Věra Palkovská na třinecké radnici, jsou církve působící na území ocelářského města. Nejinak tomu bylo i letos, kdy se toto setkání uskutečnilo již podvanácté.

Schůzka primátorky města s pastory a faráři měla kromě duchovního rozměru také smysl informativní. Přítomní společně zhodnotili uplynulých dvanáct měsíců a během setkání se navzájem informovali o možnostech spolupráce v tomto roce. Během návštěvy radnice hosté zároveň požehnali městu a jeho vedení.

Společnost Arriva nasadila premiérově v Třinci 17 svých nejmodernějších autobusů.
V Třinci začalo jezdit 17 nejmodernějších autobusů. Mají motivovat cestující

„Velmi si této tradice a dlouhodobě vynikající spolupráce vážím, protože máme řadu společných aktuálních témat, o kterých můžeme společně hovořit a spolupracovat na nich,“ uvedla primátorka Věra Palkovská a zdůraznila, že právě v době probíhající pandemie koronaviru je úloha církví důležitá.

Setkání primátorky Třince Věry Palkovské se zástupci církví na území města, leden 2022.Setkání primátorky Třince Věry Palkovské se zástupci církví na území města, leden 2022.Zdroj: Magistrát města Třince

Setkání oceňují také sami představitelé církví. „Návštěvu vždy vnímám ve dvou úrovních. Zástupci církví se svými modlitbami přimlouvají za Boží ochranu Třince a jeho obyvatel. Církve taktéž mohou, díky získaným informacím od paní primátorky, přispět k pomoci společně čelit mnohým výzvám,“ uvedl Michal Klus, pastor Slezské církve evangelické augsburského vyznání.

První novoroční děti dostanou v Třinci stříbrný tolar.
Nová tradice vítání prvních občánků v Třinci: děti obdrží stříbrný tolar

„Lidé již začínají pochybovat ve svou vnitřní sílu. Jsou současnou situací velmi unaveni. Musíme se pokusit rozptýlit jejich pochybnosti,“ popsal svůj závazek Jan Majer, kazatel Církve Adventistů sedmého dne a dodal všeobecně známý fakt že pandemie společnost rozděluje a polarizuje.

„Velký vliv na tom mají bohužel i některá média a především pak sociální sítě, protože v tom množství mnohdy protichůdných informací se lidé ztrácejí, potažmo nemají schopnost kritického pohledu. Vidíme, že se lidé čím dále tím více od sebe vzdalují a dochází k extrémnímu chování. Musíme se pokusit v nich posílit naději, podpořit je ve víře v Boha, v bibli, ve své vlastní lidské schopnosti a zdravý selský rozum.“