Stávající část zahrady mateřské školy se postupně mění na přírodní zahradu, která bude celoročně využívána.

„Naším cílem je poznávání přírody v širších souvislostech a vedení dětí k šetrnému vztahu k přírodě,“ uvedla ve zpravodaji obce Kamila Kostková, ředitelka školy.

Mateřská škola na realizaci projektu obdržela dotaci ve výši 500 tisíc korun od Státního fondu životního prostředí České republiky.