Majitelé pozemků a správci toků hospodařících bezprostředně u daného toku, by měli být v těchto dnech připraveni, že budou v tocích zvýšené průtoky dosahující jednoleté vody. Doporučuje se odstranění překážek z toku zabraňujících plynulému průtoku vody.

V případě zvýšených průtoků ve vodních tocích způsobených dlouhodobými či intenzivními dešťovými srážkami bude operativně rozhodnuto o zrušení odkalování. Aktuální informace o odkalování poskytne odbor ochrany vod z ministerstva Životního prostředí.

Ilustrační foto.
Lesní stezka Vyhlídka umožní v Beskydech pozorovat ptáky i oblohu