Byl totiž vytvořen takzvaný Portál občana, tedy internetová stránka www.uradfm.cz, který se tak přidá k již vytvořeným stránkám www.smlouvyfm.cz, www.zakazkyfm.cz a www.rozpocetfm.cz.

Všechny vytvořené platformy internetových stránek naleznou občané na webu města www.frydekmistek.cz.

Nově založený Portál občana nabídne převážně usnadnění povinnosti platit poplatky.

„Asi největším bonusem je v této chvíli pro občana úplný přehled o platebních povinnostech vůči magistrátu a možnost zaplatit další období přímo kartou přes platební bránu,“ uvedl na oficiálních stránkách Frýdku-Místku primátor Michal Pobucký.