Série 17 koncertů, z nichž 4 hostí obec Kozy poblíž Bielsko-Biale v Polské republice, byla zahájena ve středu 10. února. Koncerty jsou realizovány „na klíč“ skupinou Sagar, pro účely projektu přejmenovanou na Music Masters. Hudebníci navštíví s kompletní zvukovou a světelnou aparaturou školy regionu Beskydy, které o koncert projevily zájem a tam ve vhodných prostorách koncert předvedou. Program je předváděn zdarma a podstatná část nákladů bude uhrazena z dotací.

Koncerty jsou průřezem dějinami české a světové populární hudby od 30. let 20. století do současnosti a dokumentují propojení dějinných procesů a hudebního vývoje. Zazní skladby Voskovce a Wericha, Suchého a Šlitra, Beatles, Janis Joplin, Ozzy Osbourna, Nirvany, Pink a polské skupiny Bajm. Koncert doprovází komentář, který uvádí a osvětluje fakta, vážící se k prezentovaným skladbám. Celým koncertem se jako červená nit táhne varování před nebezpečím drog, které nejprve zdánlivě dávají tvůrcům křídla, aby je později srazily až na samé dno nebo je připravily o život. Na koncertech v Polsku je průvodní text přednášen v polštině.

Kromě všeobecného působení v oblasti drogové prevence a zdůraznění významu populární hudby pro vývoj světa se polská mládež seznámí s některými významnými postavami české kulturní scény. Koncerty jsou určeny žákům 2. stupně základních škol a studentům a učňům středních škol. Tato mládež je drogami nejvíce ohroženým segmentem populace a prevence nenásilnou, zábavnou formou má pozitivní dopad na zaujetí zdravotně a společensky prospěšného postoje k problematice závislostí. Zároveň si oslovená mládež rozšíří svoje povědomí o hudbě, která je za hranicí v současnosti nejvíce preferovaných hudebních stylů (hip-hop, drum’n’bass atd.). (pk)