Město Frýdek-Místek vyhlásilo lokality, ve kterých nebudou nově přistěhovaným občanům vypláceny doplatky na bydlení. Opatření se vztahuje na čtyři domy, v nichž jsou provozovány soukromé ubytovny.

Konkrétně jde o dva domy v ulici Míru a jeden v nedaleké Křižíkově ulici. Celá lokalita má dlouhodobě pověst problémového místa, kde se koncentrují nepřizpůsobiví. Poslední dům se nachází v ulici F. Čejky v Místku a slouží jako ubytovací zařízení.

„Cílem je omezit byznys s chudobou, zabránit přílivu nových nájemníků do soukromých ubytoven a zajistit v jejich blízkém okolí větší pořádek a klid. Sociálně slabé respektujeme, umíme se o ně postarat, ale nepřizpůsobivými občany nenecháme terorizovat naše slušné občany, kteří chtějí žít v klidu a bez obav,“ uvedl primátor Frýdku-Místku Michal Pobucký.

STRÁŽCI ZÁKONA ŘEŠILI ŘADU PROBLÉMŮ

O plánu magistrátu zabránit přílivu nových nepřizpůsobivých nájemníků informoval Deník loni v listopadu, opatření obecné povahy platí od 4. ledna. V dotčených domech a jejich okolí se ve zvýšené míře podle magistrátu vyskytují sociálně nežádoucí jevy. Opakovaně zde zasahovala městská i státní policie, která řešila nejen přestupky, ale také trestné činy.

„V domech jsou často spatřovány osoby pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek, dochází zde často k fyzickému napadání a vyhrožování. To vše nepříznivě působí zejména na děti, které v těchto domech žijí,“ poznamenala mluvčí magistrátu Jana Matějíková.

Ilustrační foto
Dětská hřiště letos dostanou novou tvář

Některé z dětí mají extrémně vysoký počet neomluvených hodin ve škole, pracovníci orgánu sociálně-právní ochrany dětí se zde setkali i s delikvencí dětí a s nedostatečnou péčí rodičů, závislých na návykových látkách, o jejich děti. „Příspěvek na bydlení ve výše zmíněných domech nebude úřad práce vyplácet novým nájemníkům. Současným nájemníkům příspěvek zrušit nelze,“ dodal primátor.

Bojovat proti přílivu problémových nájemníků nově městům a obcím umožňuje zákon o pomoci v hmotné nouzi. Radnice mají možnost vymezit oblasti, ulice nebo domy, ve kterých bydlí větší množství problémových lidí a příchod dalších by znamenal potíže. Nová právní úprava je namířena i proti obchodníkům s chudobou, kteří draze pronajímají byty lidem na sociálních dávkách. Stát platí nájem, soukromníci ho skrze dávky inkasují.

„Víte, je to ubytovna, takže samozřejmě problémoví lidé se zde vyskytují. Ale myslím si, že je chyba převážně na straně provozovatele ubytovny, který danými podmínkami pro nájemníky tvoří lokalitu ještě problémovější. To je alespoň můj názor,“ vyjádřila se Deníku kolemjdoucí paní, která bydlí poblíž problémového objektu v ulici F. Čejky.

Jiří Drahoš s manželkou.
Drahošovo volební skóre v rodném Jablunkově? Jednoznačné vítězství