„Letošní situace není pro zemědělství zrovna optimální. Vrtochy počasí způsobily, že naše rostlinná výroba bude mít celkové výnosy oproti minulým obdobím nižší řádově o deset procent,“ řekl redakci ředitel zemědělské firmy Netis Robert Cieślar.

„Co je pro letošní rok specifické, je určitě ocenění produktů zemědělské výroby, kdy se výkupní ceny u některých obilovin pohybují pod dvěma tisíci korunami za tunu a u mléka se ceny v druhém kvartálu roku 2009 dostaly na úroveň pod šest korun za litr. Ceny některých zemědělských komodit se tímto dostávají na rekordně nízké úrovně,“ dodal Cieślar.

Firma vznikla před 15 lety a zaměřuje se na chov dojnic s tržní produkcí mléka a na související rostlinnou výrobu. „V současné době máme 1380 dojnic na dvou hospodářstvích - v Návsí a Dolní Lutyni, obhospodařujeme přibližně 2000 hektarů půdy v katastrech od Mostů u Jablunkova po Nýdek na jablunkovské straně a od Dětmarovic po Bohumín na lutyňské straně,“ shrnul šéf zemědělské firmy, která má 120 zaměstnanců.

Připomněl, že dotační politika Evropské unie funguje tak, že státy bývalého východního bloku mají v současné době přímé dotace v porovnání s ostatními státy na úrovní 50 až 60 procent, přičemž většina nákladových vstupů je srovnatelná. „Z toho vyplývá, že noví členové EU jsou oproti ostatním znevýhodňováni,“ konstatoval Robert Cieślar s tím, že „druhým košem“ dotací jsou dotace určené na nákupy strojů a stavby nebo rekonstrukce budov v zemědělství.

„Tyto dotace naše společnost využívá a jsou důležité proto, abychom se mohli konkurenceschopně rozvíjet a investovat finanční prostředky do dalšího rozvoje firmy,“ řekl. Myslí si, že vzhledem k vyšším dotacím v rámci EU a rozdílnému přístupu k vývozním dotacím jsou zahraniční výrobci schopni zaplavovat naše hypermarkety levným zbožím. „V mnoha případech je to na úkor kvality. Musíme si všichni uvědomit, že české zemědělské firmy zaměstnávají hodně pracovníků, a to hlavně z vesnických oblastí. Český spotřebitel se soustřeďuje pouze na cenu a nezajímá ho, kde byla potravina vyrobena a v jaké kvalitě. Pokud se budeme snažit podporovat české výrobce, tak i české zemědělství a zpracovatelský průmysl bude fungovat za jiných podmínek,“ upozornil Robert Cieślar.

„Současná situace je těžká nejen v zemědělství, ale věřím, že toto je z velké části i projevem ekonomického cyklu, kdy se střídají období konjunktury s recesí. Nejdůležitějším úkolem jsou investice do našich zaměstnanců, kteří se největší mírou podílí na zemědělské výrobě. Do budoucna musíme pracovat na zvyšování efektivity výroby a investovat do nových technologií, tak abychom byli schopni vyrábět kvalitní výrobek za rozumnou cenu. Věřím, že současná nelehká situace pomine a zemědělství opět začne fungovat za normálních podmínek,“ soudí ředitel Netisu.

Přečtěte si také:Dožínkové veselí ovládlo Návsí