"Dostáváme se do situace, kdy jakýkoliv další investor, který sem přijde, má nejen problém se získáním integrovaného povolení pro výrobu vzhledem ke stropům znečištění, které v kraji jsou. Do podobné situace se dostáváme, i pokud se týká elektrické energie," uvedl náměstek hejtmana Pavel Drobil.

Nová energie bude muset být přivedena nejen do průmyslové zóny Mošnov, stejná situace nastane podle Drobila při nové investici, která bude v Bohumíně na Karvinsku, a stejně tomu bylo v Nošovicích. "Další požadavky investorů, kteří sem vstupují, už jsou na hranici kapacit, které v Moravskoslezském kraji jsou," řekl Drobil, který o nové investici mířící do Bohumína odmítl hovořit.

Podle Hünera může lokálně nastat situace, že dotažení elektřiny ke spotřebiteli může být problémové v čase, ale celkově nebude podle něj dodávka elektrické energie ohrožena. Aktuální je podle něj otázka budování nové elektrárny. "Kolem roku 2015 bychom se překlopili z vývozní polohy do dovozní, kdybychom nové zdroje nestavěli. Lokalita severní Moravy určitě stojí za to, aby se debatovala," uvedl.

oravskoslezský kraj se při vstupu jihokorejské společnosti Hyundai Motor Company zavázal, že zajistí, aby automobilka měla odběr elektřiny, plynu, vody a mohly být odváděny produkované odpady. Na zasíťování nošovické průmyslové zóny kraj uvolnil zhruba 90 milionů korun. Z toho naposledy asi 22 milionů na vybudování přívodního kabelového vedení z nové rozvodny ČEZ do areálu továrny. "V současné době nastává situace, kdy (automobilka) bude moci odebírat i plyn," poznamenal Drobil. Stát do zasíťování nošovické zóny podle něj investoval nebo ještě bude investovat asi 590 milionů korun.