„Za posledních pět let vzrostla celková produkce komunálního odpadu o osm procent. Při přepočtu na jednoho obyvatele kraje dostaneme hodnotu 350 kilogramů, přičemž v roce 2012 to bylo pouhých 318 kilogramů. To je nárůst o necelých deset procent,“ upozornil Jan Halva z Krajské správy ČSÚ v Ostravě.

Například lidé ve Frýdku-Místku vyprodukovali loni něco přes deset tisíc tun směsného komunálního odpadu. I když celkové množství odpadu rovněž narostlo, do popelnic uložili obyvatelé loni o 339 tun méně než v předchozím roce.

Loni vytřídili lidé ve městě celkem 2418 tun papíru, skla a plastů z komunálního odpadu. Množství těchto vytříděných odpadů kleslo oproti roku 2016 o 104 tun.

V roce 2017 vytřídili lidé ve městě 1198 tun papíru, což je o 159 tun méně než v roce 2016, dále pak 637 tun skla, což je o 36 tun více než v roce 2016, a celkem 583 tun plastů, tedy o 19 tun více než v roce 2016. Kromě toho občané města v roce 2017 vytřídili a odevzdali celkem 415 tun kovů a 2182 tun bioodpadů.

Náklady na sběr, svoz a zpracování či odstranění komunálních odpadů vzniklých na území města loni činily přes 42 milionů korun. Většinu částky pokryly vybrané poplatky, zhruba třetina sumy byla hrazena z rozpočtu města.