Slezská diakonie ve spolupráci s městem Frýdek-Místek rozjíždí program Housing First, v českém překladu Bydlení především, jehož cílem je aktivní začlenění osob v bytové nouzi do běžného života. Podpora ze strany města bude spočívat v poskytnutí dvou bytů pro účastníky tohoto programu, zejména pak pro rodiny a matky s dětmi.

„Chceme pomoci rodinám nebo matkám s dětmi, které žijí různě po ubytovnách, známých nebo v azylových domech, začlenit se zpět do společnosti,“ uvedl Marcel Sikora, náměstek primátora.

Bydlení ve standardních bytech současně s intenzivní a dlouhodobou spoluprací se sociálními pracovníky by mělo vést k nalezení správné životní cesty.

Do programu Slezské diakonie se Frýdek-Místek připojí poprvé a poskytne dva městské byty o velikosti 1+1 a 2+1.

Byty budou uvolněny v příštím roce a k dispozici budou dva roky po dobu trvání projektu. Pokud se nájemníci osvědčí, je velká pravděpodobnost, že by v bytech mohli zůstat i po ukončení programu.