Jeho cílem bylo přispět k ochraně unikátního území Jablunkovska a pomoci šetrnému rozvoji přírodního a kulturního dědictví, které se v regionu nachází.

V rámci projektu vznikla interaktivní (beetaggová) naučná stezka, nové panely putovní výstavy, výukový program pro školy se zajímavými výukovými pomůckami, analýzy stavu přírodního a kulturního dědictví v regionu, včetně inspirativních příkladů dobré praxe a návrhů, jak v péči pokračovat dál.

V provozu je rovněž nový portál www.karpatskededictvi.cz. Informovala o tom vedoucí projektu Alena Dodoková z obecně prospěšné společnosti Ústav pro ekopolitiku. „Projekt na Jablunkovsku končí, místním zanechává nejen studie, ale i praktické pomůcky a naučnou stezku,“ shrnula Dodoková.

Naučná stezka pamatuje i na rytíře a jeho skálu v Hrádku

Projít se krajinou a dozvědět se o ní mnoho zajímavého umožňuje nově zprovozněná naučná stezka Dědictví Jablunkovska. Od léta 2010 mají návštěvníci v rámci 50 zastavení možnost dozvědět se o přírodních a kulturních zajímavostech regionu.

„Třeba proč je skála v Hrádku pojmenována po rytíři Belkovi a osada nad Kosařiskami po ženě sedláka Labaje. Nebo které vzácné druhy rostou a žijí v přírodních rezervacích. Budou k tomu potřebovat jenom telefon s internetovým připojením – kartičky s kódy se nacházejí přímo na dotčených lokalitách. Celá stezka i s texty zastavení je také v elektronické podobě na internetu,“ naznačila Dodoková.

Výstava je momentálně v penzionu v Horní Lomné

Výstava Tajemné Karpaty vznikla již dříve k propagaci Karpat, jejich dědictví a ochrany. Nyní byly k původním čtyřem panelům dotvořeny tři nové, které se týkají jablunkovských fenoménů, a to salašnictví, Pralesa Mionší a beetaggové naučné stezky.

Od svého vzniku byla celá výstava k vidění třeba v Gorolském turistickém a informačním centru v Mostech u Jablunkova, v Lomňanském Muzeu i na jablunkovském městském úřadě. Momentálně je instalována v penzionu U studánky v Horní Lomné, dále bude přemístěna na školy v Bystřici a ve Vendryni. K dispozici dalším zájemcům je poté všech sedm samostatně stojících panelů, případně jenom tři „jablunkovské“.

„Pokud jde o Výukový program Dědictví Jablunkovska, nejlepším způsobem, jak dědictví uchovat, je nadále ho „žít“. Kroj, který je nošený, nebo kytička, kvůli které rádi vyrazíme na louku nad svůj dům, prožijí o mnoho déle, když nebudou pouhým exponátem v muzeu nebo obrázkem v encyklopedii. Dnes jsou doma už tradice mnohdy přerušeny a v učebních osnovách se také nenachází. Proto jsme připravili výukový program, který prostřednictvím čtyř prezentací a pomocí zajímavých her s netradičními učebními pomůckami místní děti seznámí s přírodou a kulturou jejich unikátního kraje,“ vysvětlila Alena Dodoková s tím, že prezentace a pomůcky umožňuje plnohodnotně použít a využít podrobná metodika, která je součástí nového výukového programu pro základní a střední školy. Díky své variabilitě si ho užijí i mladší děti.

V průběhu celé doby trvání projektu se dva experti na přírodní a kulturní dědictví pokoušeli zmapovat, v jakém stavu se Jablunkovsko nachází. Jejich analýzy přibližují nejen odborná fakta, ale shrnující komentáře z nich dělají zajímavé a obohacující čtení pro všechny.

„Současně s analýzami byly sbírány i příklady dobré praxe péče o toto dědictví – výsledné studie kromě těch lokálních obsahují i inspiraci z jiných regionů. A konečně, aby bylo všem potenciálně dotčeným subjektům ještě jasnější, co pro ochranu a péči o dědictví dělat, experti připravili také soubor doporučení a návrhů pro jednotlivé oblasti – plány péče o dědictví. Doporučení jsou volně formulovaná – to se týká oblasti kulturního dědictví, kterého nehmotná rovina žádný zákonný ochranný status nepožívá. Návrhy z oblasti přírodního dědictví jsou naproti tomu konkrétní a často se jedná o známé a propagované aktivity na ochranu přírody a krajiny. Nedílnou součástí obou plánů jsou i doporučení a návrhy směřující do oblasti výchovy a vzdělávání,“ uvedla Dodoková s tím, že na adrese www.karpatskededictvi.cz jsou všechny vyjmenované výstupy k dispozici.

Zájemci si zde mohou například virtuálně „projít“ naučnou stezku Dědictví Jablunkovska nebo si mohou kompletně stáhnout výukový program Dědictví Jablunkovska. Portál obsahuje také informace o aktuálním dění, kalendář zajímavých akcií v regionu a fotogalerii.

Výukový program chtějí rozšířit do škol v regionu

„Region Jablunkovska je krásný svým přírodním prostředím, je neobyčejný díky svým tradicím, zajímavý svou historií, srdečný a pohostinný, protože takoví jsou i lidé, „Gorole“, kteří tu žijí. Projekt „Dědictví Jablunkovska: Karpatská úmluva v praxi“ významným způsobem napomůže poznání a ochraně kulturního a přírodního bohatství,“ míní David Ćmiel, předseda Sdružení obcí Jablunkovska a starosta Písečné.

„Zpočátku jsme tento projekt přijímali skepticky a obávali jsme se dalších nadbytečných nařízení v oblasti ochrany životního prostředí, které zbrzdí rozvoj našeho regionu. Postupně se však náš postoj měnil a výstupy projektu považujeme za velmi přínosné pro náš region. Zejména výukový program budeme rádi využívat využívat a chtěli bychom jej rozšířit do všech škol v regionu. Jsme vděčni za to, že projektový tým takto podrobně a důsledně zmapoval situaci v našem krásném regionu. Věříme, že projekt napomůže k uchování kulturních tradic, zachování přírodního dědictví a přispěje k prezentaci nejvýchodnějšího a výjimečného cípu naší republiky,“ uvedl David Ćmiel.