Nyní však Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových převedl pozemky do vlastnictví města, může tak dojít k obnově této zelené tepny.

Město nechalo zpracovat projektovou dokumentaci na obnovu zeleně. „V současné době na uvedené ploše roste kolem sto padesáti stromů, z čehož většinu tvoří převážně lipová alej po obou stranách chodníku. Část stromů je ve velmi špatném zdravotním stavu, výrazně prosychá či je ve velké míře napadena jmelím, a proto je nutno těchto asi dvacet stromů pokácet,“ uvedl náměstek primátorky Ivo Kaleta.

Maso - Ilustrační foto
Maso z Česka. Nálepky na tuzemském hovězím budou od Velikonoc

Zbylé stromy budou ořezány arboristy, odborníky v oboru péče o dřeviny rostoucí mimo les. !Jmelí na stromech bude odstraňováno v rámci zdravotních řezů, část stromů se ošetřuje speciálním postřikem, který se v Třinci v posledních letech zkouší a jehož výsledky zatím vypadají slibně,“ doplnil Ivo Kaleta.

Kácení dřevin přijde na řadu v průběhu března, do konce léta budou všechny dřeviny odborně ořezány a výsadby se plánují na podzim. Všechny pokácené stromy budou nahrazeny, nové stromy doplní také prázdné úseky v aleji a další plochy.

Celkem bude vysazeno téměř padesát stromů.

Letiště Leoše Janáčka v Mošnově. Ilustrační foto.
Další rána! Letový provoz nad Ostravou se blíží nule

„Proměnou projde také keřové patro a květinové výsadby. Kromě nových záhonů kolem sedacích prvků bude v kruhovém záhoně uprostřed promenády vytvořen tzv. motýlí záhon, který bude vysazen z druhů rostlin pro motýly mimořádně atraktivních a kde občané budou moci tyto krásné živočichy pozorovat,“ popsala proměnu lokality referentka odboru životního prostředí a zemědělství třineckého magistrátu Halina Lisztwan.

V příštím roce tak už bude mít promenáda novou tvář.

Ilustrační foto
Další stromy jdou k zemi
Slavnostní předávání ocenění EY Podnikatel roku 2018
Porota rozdala ocenění Podnikatel roku, speciální cenu získala Marlenka