Pracovníci magistrátu už dříve oslovili firmu, která má za úkol provést technické zhodnocení současného stavu plastiky, jejíž spodní část je v silně korodovaném stavu.

Zaměstnanci technických služeb v úterý dle pokynů města ohradili prostor kolem známé sochy v blízkosti kostela svatého Jana a Pavla zábranami a osadili je informativními cedulemi, že prostor je z bezpečnostních důvodů dočasně uzavřen.