Zastupitelstvo kraje rozhodlo ve čtvrtek 14. září o koupi nemovitosti z vlastnictví města Jablunkov, ve které se vybuduje expozice muzea Těšínska v Jablunkově, konkrétně zde bude Muzeum Trojmezí. Tento projekt bude předložen do Integrovaného regionálního operačního programu.

Předpokládaná částka projektu vybudování muzea je 42,5 miliónů korun. Žádost se musí podat nejpozději do 30. ledna 2018, aby bylo přislíbení dotace úspěšné.

„Předmětem projektu je rekonstrukce objektu na náměstí v Jablunkově, kde bude vytvořena nová pobočka příspěvkové organizace kraje Muzeum Těšínska. Expozice bude věnována Těšínskému Slezsku, jeho jihovýchodní části – Jablunkovsku a fenoménu česko-polsko-slovenského trojmezí. Konkrétně se jedná o budovu číslo popisné 150,“ řekl náměstek hejtmana kraje Jaroslav Kania.

Předkladatelem projektu bude Moravskoslezský kraj a jeho podmínkou je prokázat majetkoprávní vztah k rekonstruovanému objektu. Z tohoto důvodu vstoupil kraj do jednání s městem Jablunkov o případném prodeji uvedené nemovitosti.

„Město Jablunkov nabídlo kraji nemovitost ke koupi za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 8 620 000 korun. Kupní cena na pořízení nemovité věci je zahrnuta v celkových nákladech projektu a je uznatelným nákladem, to znamená, že kraj získá devadesát procent kupní ceny zpět formou dotace,“ vysvětlil Kania.

Knížecí dům se opravoval již několikrát. „Loni se díky více než 700 tisícům korun opravil sklad v zadní části objektu. Letos budou vyměněna okna, do určité výšky bude upravena omítka, nové budou vstupní dveře, opravou projdou oblouky, zdivo a součástí projektu, který celkově vyjde na 850 tisíc korun, je i nové osvětlení.“ řekl místostarosta Stanislav Jakus.

Klára KUBIESOVÁ