„Dojde k výstavbě nových a navýšení stávajících stěn, které budou umístěny v koruně D48 za stávajícími svodidly,“ uvedlo ŘSD. Rozšíření protihlukových opatření se bude týkat i mostu, který dálnici převádí přes silnici III. třídy.

Předpokládaná hodnota prací přijde na 59 milionů korun bez DPH.

Část D48 skrze Chlebovice je součástí sedmikilometrového úseku Rychaltice – Frýdek-Místek, který byl uveden do provozu koncem roku 2012. Trasa prochází úzkou prolukou v obytné zástavbě Chlebovic.