„Na zastupitelstvu dne 28. června jsem toto téma otevřel s konstatováním, že v roce 2017 měla být hotová část první etapy stavby protihlukových stěn obchvatu kolem obce. Položil jsem otázku na vedení obce, zda je nějaký konkrétní harmonogram stavby protihlukových stěn a termín dokončení první etapy. Paní místostarostka nám odpověděla, že územní rozhodnutí na stavbu je vydáno, a že neví, zda stavební povolení již nabylo právní moc. Vedení tak dostalo za úkol zjistit o této stavbě a harmonogramu přesnější informace,“ uvedl zastupitel Alois Martynek.

Nakonec se podařilo získat podrobnější informace o stavebním povolení i samotné stavbě. O stavební povolení bylo požádáno 15. května letošního roku.

První etapa bude zahájena po vydání stavebního povolení a ukončení tendru na výběr zhotovitele.

„Vzhledem k velkému rozsahu opatření a s tím spojených velkých finančních nákladů na jejich realizaci bude zmiňovaný úsek komunikace řešen postupně ve dvou etapách dle nejvíce hlukem zasažených oblastí – zdravotní naléhavosti,“ řekl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Studecký.

První etapa je nyní v projektové přípravě a její realizace je plánována v letech 2018 – 2020. „Vzhledem ke zmiňovaným nákladům stavby a dále stavu projektové přípravy protihlukových opatření v dalších, hlukem prokazatelně překročených úsecích Moravskoslezského kraje, bude ke zpracování projektové přípravy druhé etapy přistoupeno v roce 2020. Realizace je plánována v letech 2021 – 2022 za předpokladu přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu,“ dodal Studecký.