V ambulanci odborníci stanoví míru závislosti na tabáku, poskytnou psychosociální podporu a vhodnou farmakoterapii (léčba léky). „Nejprve provedeme komplexní vyšetření, které zahrnuje laboratorní testy, pak vedeme s každým pacientem individuální pohovor, na jehož základě zmapujeme životní styl pacienta a míru jeho závislosti,“ vysvětluje lékařka nově vzniklé ambulance Renáta Nevřalová.

Na základě změřených výsledků pak lékaři doporučí příslušné doprovodné pomůcky, jakou jsou náplasti nebo žvýkačky. Na řadu mohou přijít i léky, které však nepatří mezi nejlevnější, mnohdy se však jejich cena dá srovnat s množstvím vykouřených cigaret. „Pacientům pomůžeme v naší ambulanci zvládat nejen fyzické abstinenční potíže, ale i ty psychické – nespavost, deprese či zvýšenou chuť k jídlu,“ přibližuje náplň protikuřácké ambulance lékařka.

Nemocnice Podlesí je součástí národní sítě kardiovaskulárních center a tímto krokem chce zároveň přispět ke snížení výskytu kardiovaskulárních onemocnění, která jsou často způsobena právě kouřením. V případě, že dokáže člověk s tabákovými výrobky přestat, snižuje se riziko vzniku srdečních onemocnění o 38 procent. Lékařka Nevřalová konstatuje, že úspěch léčby záleží hlavně na tom, jak moc je pacient odhodlán s kouřením přestat. „I přes veškerou pomoc lékařů hraje nejdůležitější roli právě přesvědčení a vůle kuřáka,“ doplnila.

Ambulance je otevřena dvakrát týdně. V pondělí a ve středu od 8 do 13 hodin. Ambulance je umístěna v přízemí ambulantní části Nemocnice Podlesí. Pacienti se mohou objednávat individuálně na telefonním čísle 558 304 415.