Kolaudace potvrdila, že je možné skloubit ochranu zdraví a majetku obyvatel i ochranu přírody.

Vodní tok Ráztoka je jedním z nejvýznamnějších vodních toků v dané lokalitě a s negativními účinky těchto vod se museli místní obyvatelé vypořádávat zejména v období povodní. Z tohoto důvodu jej správce toků již od počátku 20. století systematicky upravoval. Po poslední významné povodni v roce 1997 byl poškozen také úsek nad obcí.

Lesy České republiky jako současný správce tohoto drobného vodního toku, připravily projekt na opravu poškozeného úseku do původní podoby. Po jednáních s kolegy ze Správy CHKO Beskydy byl však projekt upraven tak, aby vrance umožnil obousměrnou migrační prostupnost vodním tokem. Při opravě koryta vodního toku byly původní dřevěné prahy a stupně nahrazeny konstrukčně novými typy zdrsněných skluzů.

Kombinovaná konstrukce skluzů ze dřeva a lomového kamene je technicky navržena právě s ohledem na zajištění migrační prostupnosti pro vodní živočichy. Skluzy jsou navíc v dolní části opatřeny umělými tůňkami upravenými tak, aby poskytovaly nejen útočiště pro vodní živočichy v období nízkých průtoků, ale i možnost jejich úkrytu v případě výskytu přirozených predátorů.

Vranka pruhoploutvá je unikátem, který ve zdejších vodách přežil miliony let. Špinavá voda a necitlivé úpravy vodních toků v minulosti ji téměř vyhubily. Pro svůj život potřebuje úseky s množstvím kamenů, které ji poskytují vhodné prostředí pro život.

Úprava koryta probíhala loni i letos. Nyní byla tato stavba zkolaudována. Financována byla z dotací Moravskoslezského kraje a vlastních zdrojů Lesů české republiky. „Celkové stavební náklady na provedenou úpravu toku činily téměř 2 250 000 korun. Úpravou toku jsme současně obnovili protipovodňovou ochranu přilehlého území podél vodního toku a zároveň jsme zlepšili životních podmínky chráněných druhů živočichů, kteří se zde vyskytují,“ tiskový mluvčí Lesů České republiky Radek Drahný. (mach)