Podle Jany Matějíkové, mluvčí frýdecko-místeckého magistrátu, první podnět přišel zhruba v polovině ledna, a to formou -mailové pošty. Naznačila, že jde o podnět z obce Krmelín, kterým se úřad zabývá. tarosta obce Krmelín Václav Zezulka včera Deníku řekl, že o stížnosti, která se týkala nevhodného topení, neměl ani tušení. „O novele zákona o ochraně ovzduší, která začala platit od počátku roku, samozřejmě vím. Protože ale domkaře, kteří topí nevhodnými věcmi, mohou kontrolovat jenom obce s rozšířenou působností, nemusí se k nám tato informace vůbec dostat. O této novince si myslím, že na jedné straně to sice může přírodě pomoci, na druhé se obávám, aby to nevedlo k cílenému udavačství, které by se nezakládalo na pravdě," zamyslel se starosta Václav Zezulka s tím, že dalších stížností se příliš neobává. „Podle mě se jednalo jen o výjimku. Díky plynofikaci obce bych příliv stížností neočekával," dodal Václav Zezulka.

Podle ministerstva životního prostředí mohou obce s rozšířenou působností přistoupit ke kontrole kotle až po předchozím písemném upozornění, že mají důvodné podezření na porušení zákona o ochraně ovzduší. „Úředníci budou mít přístup výhradně ke spalovacímu zdroji, jeho příslušenství a palivu, nikam jinam v domě samozřejmě chodit nebudou," říká ministr životního prostředí Richard Brabec.

Samotná kontrola je podle ministerských úředníků až krajním řešením a má především odradit od nezákonného chování „notorické čmoudily", kteří dlouhodobě otravují mnohdy rakovinotvornými látkami ovzduší svým sousedům i celé obci.