Posledním dnem roku 2010 skončila regulace nájemného pro stovky tisíc bytů v České republice. Týkalo se to i většiny třineckých bytů v majetku společnosti CPI Byty. "Regulovaní" nájemníci zde dosud platili 38 korun za metr čtvereční.

Pokud se po ukončení regulace pronajímatel s nájemníkem nedohodnou na výši nájemného, můžou se obrátit na soud se žádostí o určení nájemného v místě a čase obvyklém. Jednostranné zvýšení činží ze strany vlastníků možné není.

Více k tématu si přečtěte v souvisejících článcích

Občanské sdružení OSBT, které část nájemníků v Třinci a České Těšíně zastupuje, vydalo počátkem roku mimořádný zpravodaj, v němž uvádí, že „tvorba tzv. cenových map je v nedohlednu“. MMR však oznámilo, že první verze databáze obvyklé úrovně nájemného (tzv. „cenové mapy“) bude k dispozici na konci února.

„Míra podrobnosti je stanovena na úroveň obce nebo městské části,“ řekl Miroslav Kalous, náměstek ministra pro územní a bytovou politiku.

Brněnská firma předložila ve výběrovém řízení nejnižší cenovou nabídku. Její vítězství definitivně potvrdil ministr Kamil Jankovský. „Jsem rád, že vyhrála firma, která hodnověrně doložila, že bude na přípravě podkladů spolupracovat se všemi klíčovými hráči na trhu s nájemním bydlením,“ uvedl ministr.

Institut regionálních informací tak bude data sbírat mimo jiné od Sdružení na obranu nájemníků. Bezplatné poradenství mohou nájemníci využít buď prostřednictvím MMR (telefon: 224 861 138 či email info@mmr.cz) nebo SON (podrobnosti na www.son.cz).