Ačkoliv zdejší starosta žádal o jejich přeložení několik měsíců dopředu, úřad byl více než týden bez spojení se světem, a navíc také bez elektronické ochrany. „Ve staré budově nám fungovaly dvě hlavní linky, na které byly napojeny další klapky a internet. Věděli jsme, že se budeme stěhovat, proto jsem už v únoru začal komunikovat se společností Telefónica O2, se kterou jsme měli smlouvu. Žádal jsem o přeložení linek písemně i e-mailovou poštou, ale na mé žádosti nereagovali a neodpovídali. Volal jsem také do jejich cool centra, ale ani tam jsem nepořídil. Všichni byli sice milí, ale s ničím mi nepomohli,“ rozčiloval se starosta Pražma Marek Kaniok (SN). „Telefonisté v jejich cool centru jsou přísně anonymní, pokaždé to vezme někdo jiný a člověk prostě nezjistí, s kým mluví. Jsou utajenější než samotní tajní agenti. Z našich rozhovorů vždy vyšla nějaká rada, ale vždy bohužel špatná,“ dodal starosta. „Naprosto mě dostalo, když mi nakonec sdělili, že jsme korporátní zákazník, což, jak jsem se později dověděl, znamená vážený a ctěný, a že máme dokonce založenou speciální složku, kterou vede v patrnosti speciální oddělení, a proto nám běžné cool centrum nepomůže. Kdo nám tedy pomůže, na to jsme ale nepřišli,“ kroutil hlavou starosta. „Buď mi neposkytli žádné informace, nebo velmi protichůdné. Nakonec mi sdělili, že nejsme vůbec žádný korporátní zákazník, ale jen veřejná správa,“ přestával chápat starosta. Nakonec se přece jen domohl slibu, že tedy Telefónica linky k datu stěhování úřadu přeloží. „Dopadlo to tak, že jsem si nakonec vydupal, abychom na novém místě mohli hned od začátku používat aspoň jednu linku. Protože se ale překládala na poslední chvíli a vznikl nějaký technický problém, stejně nefungovala,“ konstatoval Marek Kaniok. Výsledek byl ten, že úřad zůstal zhruba týden bez spojení se světem a mimoto také bez elektronického zabezpečení, které je závislé právě na fungující telefonní lince. „Celou dobu jsem trnul, aby nás někdo nevykradl. Místo abych se věnoval své práci, tak jsem každému vysvětloval, že se k nám na úřad dovolá jen přes můj mobil. Teď už linky fungují, ale omluvy za tyto komplikace jsem se nedočkal a ani jsem se nedověděl, kdo za ně může. Po těchto zkušenostech jsem už internet u O2 zrušil a začal jsem se poohlížet po jiném provozovateli linek,“ řekl nyní už s úsměvem starosta. „V případě, že má zákazník zájem o přeložení pevné linky, může tak učinit telefonicky, písemně, osobně či přes web. Po odeslání vyplněného formuláře je požadavek zanesen do systému a potvrzenou kopii dostane zákazník zpět. Pokud je požadavek technicky proveditelný, zřízení nebo přeložení hlavní telefonní stanice proběhne zpravidla do patnácti pracovních dnů od uzavření smlouvy. Pokud není technicky proveditelný, nesmí zřízení nebo přeložení hlavní telefonní stanice překročit lhůtu osmnácti měsíců od uzavření smlouvy,“ informovala tisková mluvčí společnosti Telefónica O2 Radka Spiesová. „V tomto konkrétním případě je těžké udělat rychle konkrétní závěr, proč problém vznikl. Mohla vzniknout například celá řada technických problémů, pokusím se tuto stížnost ještě prověřit,“ podotkla Radka Spiesová.