Jak byste jako starosta popsal, charakterizoval Pstruží?
Pstruží je klidnou, podhorskou obcí, kde žije přibližně 1050 obyvatel, ke kterým je třeba připočítat dalších cca 100, kteří tady trvale žijí, byť trvalé bydliště mají uvedené jinde. Zatímco dříve šlo především o zemědělskou oblast s pasoucími se krávy, ovcemi a kozami, tak dnes jde o žádanou lokalitu pro bydlení. V Pstruží je pak také 180 chat, nejvíce z nich je soustředěno ve dvou rekreačních oblastech, a to tzv. Sever a pod Opálenou. Z toho vyplývá, že obec je částečně také rekreační oblastí ležící v nádherném prostředí pod horami.

Je Pstruží něčím výjimečné či originální v porovnání s jeho okolím?
Jsme jednou z nejmladších vesnic, co se týče průměrného věku obyvatel. Ten má nyní hodnotu 38,69 let. Svědčí to o tom, že se tady v poslední době přistěhovalo mnoho mladých rodin. Letos pak nastoupilo do první třídy základní školy devatenáct dětí, kdežto v dřívějších letech to bývalo v průměru deset. Toto je zřejmě jediný faktor, kterým se lišíme od ostatních vesnic. Jinak jsme však obcí, jako každá jiná, se svými radostmi a problémy.

Letecký pohled na Pstruží. Archiv obce Pstruží
Pstruží pod Beskydy, nejen jedna z nejmladších vesnic v Česku věkem obyvatel

A jak se v Pstruží žije místním obyvatelům? Co hlavně oceňují a co jim na druhou stranu naopak chybí?
Lidé oceňují klid, krásnou přírodu nenarušovanou žádnými průmyslovými podniky či zónami, blízkost lesů a dobrou dostupnost do větších měst Frýdku-Místku a Ostravy, kam dojedou autem rychleji, než by projeli Ostravou. Chybí nám tady obchod a služby. Dříve tady byly čtyři hospody, dnes je tu jen jedna.

Když byste měl někoho pozvat do Pstruží, proč by tady měl zavítat? Co hlavně může tato obec návštěvníkům nabídnout?
Pestré sportovní vyžití nabízí areál Opálená, ve kterém to skutečně žije. Pořádají se tam různé akce, zájemci si mohou půjčit koloběžky, zajímavou atrakcí hlavně z pohledu malých návštěvníků představují ovce. Toto místo se stalo cílem návštěv, a to hlavně rodin s dětmi Lidé si ale mohou přijít zasportovat také na tenisové kurty v Dubině. Pstruží pak nabízí možnost příjemných procházek s nádhernými výhledy na panorama Beskyd. O víkendech tudy korzují davy. Někteří přijedou z Ostravy vlakem na Čeladnou, kde vystoupí a jdou pěšky až do Frýdlantu nad Ostravicí, odkud se pak vracejí zpátky domů.

Když bychom se podívali rok zpátky, celý svět se potýkal s epidemií koronaviru. Jak jste se s touto nákazou vypořádali u vás v Pstruží?
I nás koronavirová epidemie zasáhla. Zastavila společenský život obce. Lidé přestali vycházet ven, naučili se žít doma. Koronavirus totálně zastavil život v obci. Přestala fungovat hospoda, epidemie umrtvila život jako takový. Těžko se to bude dávat zase dohromady. Špatně se mi o tom mluví. Už ať je tato nepříjemná doba pryč.

Jaké jsou plány Pstruží dál do budoucnosti? Chystají se v ní nějaké významnější investice?
Chceme dál pomáhat rozvíjet stávající sportovní areál Dubinu, vybudovat nové zázemí v podobě sprch a toalet. Modernější sportoviště by následně mělo přilákat více návštěvníků a lidí, kteří jej budou využívat. Naším velikým přáním je vybudovat dům s pečovatelskou službou. Dnes však obec nevlastní vhodné pozemky na takovou stavbu.