Přesněji ryby, jejichž organismus je velmi citlivý na jakékoliv změny ve složení vody a dokáže zareagovat dříve, než problém ohlásí laboratorní výsledky. Proto jsou v úpravnách vody SmVaK ve Vyšních Lhotách, Nové Vsi u Frýdlantu a Podhradí u Vítkova na přítoku surové vody z vodárenských nádrží instalována akvária, ve kterých žijí vhodné druhy ryb. Vodohospodáři vybrali společně s ochránci přírody pstruhy, kteří k životu potřebují chladnou vodu, jsou velmi nároční na její čistotu a obsah kyslíku.

V každém akváriu se prohání pět až deset ryb. V průběhu roku, který průměrně za sklem stráví, dorůstají do velikosti 20 – 30 centimetrů. Potom se vymění za novou násadu pocházející z rybochovných stanic Ostravice a Kružberk. „Pstruzi sami o sobě by samozřejmě nestačili, musíme mít také systém, který sleduje odchylky v jejich chování, abychom uměli data zaznamenat způsobem, na který reagují naše monitorovací počítače a dispečink,“ upozornil generální ředitel SmVaK Miroslav Kyncl.

Do akvárií byly proto nainstalovány kamery a snímače, které zaznamenávají dění uvnitř. Současně do nádob přitéká nepřetržitě přečerpávaná surová voda. „Je to stejná voda, jaká v daném okamžiku přitéká do našich úpraven z přehrad, ryby ji tedy zkontrolují jako první,“ vysvětlil ředitel Miroslav Kyncl princip důmyslného spojení sil přírody, techniky a vodohospodářů.

Monitoring pak funguje na principu snímání přirozeného pohybu ryb ve vymezeném prostoru akvária. Jeho prostor a pohyb ryb nepřetržitě sleduje kamerový systém. Obraz se přenáší na dispečerské pracoviště úpravny vody, kde ho průběžně vizuálně kontroluje dispečer a hlídá řídicí systém. V případě kontaminace vody by se uhynulé ryby dostaly do navazujícího prostoru snímací zóny, na což by řídicí systém reagoval spuštěním akustického signálu, který by upozornil obsluhu úpravny vody, že nastal havarijní stav. Naštěstí se zatím nikdy výstraha nerozezvučela a ke spotřebitelům proudí kvalitní pitná voda, která je pod neustálou laboratorní i přírodní kontrolou.

Myšlenka zapojit pstruhy do „kontroly“ kvality vody vznikla jako reakce na diskutované posílení preventivních opatření před následky případné kontaminace vody ve vodárenských nádržích, jimiž ve světě opakovaně hrozily nejrůznější skupiny extrémistů. Ještě podstatnějším důvodem ale byly opakující se povodně, které do toků zanášejí nejrůznější nečistoty, a dopravní nehody nebo průmyslové havárie, které jsou bohužel běžnou součástí života civilizace ve třetím tisíciletí.