Co se má od středy nově změnit?
Na základě mimořádného veterinárního opatření je od středy zakázáno chovat drůbež pod širým nebem. Veterináři chovatelům nařizují, aby ptáky umístili do budov v hospodářství. Cílem opatření je zamezit šíření nákazy do chovů.

Týká se tento příkaz všech chovaných ptáků?
Téměř všech ano, výjimku mají pouze běžci a holubi. Chovatelé, kteří nemají možnost drůbež trvale uzavřít, musí omezit venkovní prostory, do nichž mají ptáci přístup. Jsou rovněž povinni co nejvíc snížit možnosti jejich kontaktu s ptáky volně žijícími.

Kdo všechno smí mít k chovům přístup?
Pouze lidé, jejich činnost je pro zajištění péče o drůbež zcela nezbytná. Budou povinni zabránit kontaminaci vody a krmiva pro chované ptáky výkaly volně žijících ptáků, stejně jako před nimi budou muset ochránit krmivo a stelivo.

Co když nemohu ptáky umístit do budovy?
V tom případě máte povinnost o tom neprodleně informovat krajskou veterinární správu. Veterinářům je také třeba okamžitě hlásit změny zdravotního stavu nebo zvýšené úhyny v chovech.

Proč se o omezení venkovních chovů rozhodlo právě nyní?
V prosinci bylo potvrzeno šest nových ohnisek ptačí chřipky, a to ve Středočeském a Jihočeském kraji. Šlo přitom o vysoce patogenní variantu nákazy, která může být případně přenosná i na člověka.

Jaké sankce mohou být uvaleny na chovatele, kteří nebudou nařízení respektovat?
Za nedodržení mimořádných veterinárních opatření hrozí podnikatelům a právnickým osobám až dvoumilionová pokuta. U fyzických osob může sankce dosáhnout 100 tisíc korun.

Jak se ptačí chřipka projevuje?
Toto virové onemocnění postiženým ptákům způsobuje dýchací potíže a ztrátu chuti, hynou obvykle do dvou dnů. K přenosu dochází prostřednictvím trusu nemocných ptáků. Příznaky se projeví do týdne od nákazy.